Popis plnenia

preložka rozhlasového vedenia

Celková hodnota

589.09 € s DPH

Objednal (zodpovedná osoba)

JUDr. Miroslav Makara, starosta obce

Dátum vyhotovania

18.03.2022

Dodávateľ

O.S.V.O.comp. a.s.
Strojnícka 18, 08001 Prešov
IČO: 36460141
< Späť