Popis plnenia

celoročná údržba ihrísk

Celková hodnota

4449.60 €

Objednal (zodpovedná osoba)

JUDr. Miroslav Makara, starosta obce

Dátum vyhotovania

29.04.2022

Dodávateľ

PARKONA s.r.o
Fintická 20, 080 06 Prešov
IČO: 36473359
< Späť