Popis plnenia

dodanie SBR granulátu

Celková hodnota

600.00 €

Objednal (zodpovedná osoba)

JUDr. Miroslav Makara, starosta obce

Dátum vyhotovania

18.05.2022

Dodávateľ

Lukáč Jozef, Ing. - Colosport
Malcov 217, 086 06 Malcov
IČO: 35374578
< Späť