Popis plnenia

dodanie umelej trávy

Celková hodnota

270.00 € s DPH

Objednal (zodpovedná osoba)

JUDr. Miroslav Makara, starosta obce

Dátum vyhotovania

23.05.2022

Dodávateľ

Lukáč Jozef, Ing. - Colosport
Malcov 217, 086 06 Malcov
IČO: 35374578
< Späť