Popis plnenia

dodanie železobetonovej pivnice

Celková hodnota

990.00 €

Objednal (zodpovedná osoba)

JUDr. Miroslav Makara, starosta obce

Dátum vyhotovania

23.05.2022

Dodávateľ

Zunad, s.r.o.
Vlčie doly 356, 082 52 Dulova Ves
IČO: 50783246
< Späť