Popis plnenia

revízie elektroinštalácie a bleskozvodov

Celková hodnota

972.00 € s DPH

Objednal (zodpovedná osoba)

JUDr. Miroslav Makara, starosta obce

Dátum vyhotovania

13.09.2022

Dodávateľ

MM stav, s.r.o.
Zlatobanská 12, 080 05 Prešov
IČO: 36482315
< Späť