Popis plnenia

vypracovanie architektonickej štúdie

Celková hodnota

600.00 € s DPH

Objednal (zodpovedná osoba)

JUDr. Miroslav Makara, starosta obce

Dátum vyhotovania

24.10.2022

Dodávateľ

Ing. arch. Eva Kupčihová
Horárska 47, 080 01 Prešov
IČO: 42235014
< Späť