Popis plnenia

odstránenie závady

Celková hodnota

0.00 € s DPH

Objednal (zodpovedná osoba)

JUDr. Miroslav Makara, starosta obce

Dátum vyhotovania

22.11.2022

Dodávateľ

ENERTOP, s.r.o.
Dubovica 422, 082 71 Dubovica
IČO: 50238949
< Späť