Popis plnenia

oznámenie o strategickom dokumente

Celková hodnota

360.00 € s DPH

Objednal (zodpovedná osoba)

Mgr. Ján Vysocký, odborný referent

Dátum vyhotovania

28.04.2023

Dodávateľ

ATELIÉR URBEKO s.r.o.
Konštantínova 3, 080 01 Prešov
IČO: 31671209
< Späť