Popis plnenia

kosenie cintorína

Celková hodnota

715.00 €

Objednal (zodpovedná osoba)

Mgr. Ján Vysocký, odborný referent

Dátum vyhotovania

03.07.2023

Dodávateľ

Kosenie Prešov II., s.r.o.
Poschlova 62, 080 01 Prešov
IČO: 55177166
< Späť