Popis plnenia

oprava výtlkov

Celková hodnota

1068.36 €

Objednal (zodpovedná osoba)

Mgr. Ján Vysocký, odborný referent

Dátum vyhotovania

10.07.2023

Dodávateľ

HOFEX spol. s r.o.
Napájadlá 9, 040 12 Košice
IČO: 31648924
< Späť