Popis plnenia

napojenie ulíc Domašská a Mateja Murgaša

Celková hodnota

810.64 €

Objednal (zodpovedná osoba)

Mgr. Ján Vysocký, odborný referent

Dátum vyhotovania

10.08.2023

Dodávateľ

EKOPRIM s.r.o.
Strojnícka 17, 080 01 Prešov
IČO: 31710115
< Späť