Popis plnenia

import databáz

Celková hodnota

60.00 € s DPH

Objednal (zodpovedná osoba)

Mgr. Nicole Rubisová, starostka obce

Dátum vyhotovania

10.08.2023

Dodávateľ

MADE spol. s.r.o.
Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystica
IČO: 36041688
< Späť