Popis plnenia

objednávka kamier

Celková hodnota

2500.85 € s DPH

Objednal (zodpovedná osoba)

Mgr. Nicole Rubisová, starostka obce

Dátum vyhotovania

19.09.2023

Dodávateľ

Chameleo24, s.r.o.
Hrnčiarska 2, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 46941843
< Späť