Popis plnenia

inžinierskogeologický prieskum

Celková hodnota

3102.00 € s DPH

Objednal (zodpovedná osoba)

Mgr. Ján Vysocký, odborný referent

Dátum vyhotovania

20.09.2023

Dodávateľ

GEOfiss, s.r.o.
Sabinovská 5, 080 01 Prešov
IČO: 53076451
< Späť