Popis plnenia

montážna skriňa

Celková hodnota

355.20 € s DPH

Objednal (zodpovedná osoba)

Mgr. Nicole Rubisová, starostka obce

Dátum vyhotovania

04.10.2023

Dodávateľ

Chameleo24, s.r.o.
Hrnčiarska 2, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 46941843
< Späť