Popis plnenia

vypracovanie PD - chodník ul. Sekčovská

Celková hodnota

900.00 € s DPH

Objednal (zodpovedná osoba)

Mgr. Ján Vysocký, odborný referent

Dátum vyhotovania

13.11.2023

Dodávateľ

STAVOPROJEKT s.r.o
Jarková 31, 080 01 Prešov
IČO: 31705286
< Späť