DátumČíslozoradiť zostupnePopisCelková hodnotaDodávateľ
23.03.2021 202106oprava lavičiek...990.00OREX - stolárstvo
23.03.2021 202107oprava pieskoviska...337.00OREX - stolárstvo
26.03.2021 202108výrub drevín...5996.39Záhradníctvo Sadex, s.r.o.
26.03.2021 202109oprava bleskozvodu a elektroin...4716.07EKO SVIP, s.r.o
26.03.2021 202110oprava vstupu do budovy...4584.50EKO SVIP, s.r.o
09.04.2021 202111likvidácia nebezpečného odpadu...0.00StrechyM s.r.o.
14.04.2021 202112zameranie adresného bodu...50.00GEFOS SLOVAKIA, s.r.o.
14.04.2021 202113vypracovanie projektovej dokum...4550.00Ing. František Ondrej
20.04.2021 202114upratanie stojiska...0.00Technické služby mesta Prešov a.s.
30.04.2021 202115vysprávky ciest a chodníkov ...0.00Ing. Jozef Markocsy, EGM
10.05.2021 202116zhotovenie oplotenia cintorína...2725.06PROFIL INVEST, s.r.o.
21.05.2021 202117zásahový odev + požiarny vak...1747.00FLORIAN, s.r.o
20.05.2021 202118vodorovné značenie...0.00Line,s.r.o.
20.05.2021 202119spracovanie žiadosti o NFP...950.00Euroleader Consulting,s.r.o.
22.06.2021 202123nádoby na bio odpad...1926.00ELKOPLAST Slovakia, s.r.o.
16.07.2021 202124rozšírenie VO...11084.18O.S.V.O.comp. a.s.
16.07.2021 202125vinylová sammolepka...88.20Ardeny, s.r.o.
16.07.2021 2021261 - komorové vrece...690.00Levice invest, s.r.o.
16.07.2021 2021271- komorové vrcia...690.00Levice invest, s.r.o.
16.07.2021 202128celoročná údržba futbalových i...4247.76PARKONA s.r.o
16.07.2021 202129čistenie ulíc...960.00Ing. Jozef Markocsy, EGM
22.07.2021 202131oprava ulice Bánovecká...4919.58C.M.R.SLOVAKIA s.r.o.
23.07.2021 202132návrh riešenia kanalizácie...0.00Ing. Marián Pekarovič
02.08.2021 202133výkonová karta...550.00O.S.V.O.comp. a.s.
30.08.2021 202134dopravné značenie...2155.92Selep, s.r.o.
10.09.2021 202135servis traktora...0.00Marián ŠUPA
27.09.2021 202136zemné práce...970.00Tibor Bramuška
18.10.2021 202137preventívna prehliadka...963.36O.S.V.O.comp. a.s.
26.11.2021 202138zimná údržba ciest , zimný dis...0.00Patrik Jurko
26.11.2021 202139verejné osvetlenie...4861.07O.S.V.O.comp. a.s.

Stránky