DátumČíslozoradiť zostupnePopisCelková hodnotaDodávateľ
05.10.2020 202016stavebné úpravy - ul. Vodárens...8395.82C.M.R.SLOVAKIA s.r.o.
09.10.2020 202017vodorovné značenie...0.00Line,s.r.o.
22.10.2020 202018preventívne technické prehliad...918.00O.S.V.O.comp. a.s.
26.10.2020 202019ochranné obleky, zásahová obuv...851.00FLORIAN, s.r.o
29.10.2020 202020náhradný filter...0.00SULKA, s.r.o.
29.10.2020 202021vypracovanie projektovej dokum...4850.00ARCH. ŠTÚDIO AMP
06.11.2020 202022ochranné obleky...220.76FLORIAN, s.r.o
11.11.2020 202023stavebný dozor...900.00Ing. Juraj Seman
04.12.2020 202024oprava komunikácie...1000.00Tibor Bramuška
11.12.2020 202025prekládka stožiara...592.00O.S.V.O.comp. a.s.
14.12.2020 202026výrub dreviny...450.00Záhradníctvo Sadex, s.r.o.
19.01.2021 202101vypracovanie projektovej dokum...5000.00J.M.J.Projekt, s.r.o.
10.02.2021 202102vypracovanie znaleckého posudk...0.00Orgovánová Eva, Ing.
08.03.2021 202103oprava poruchy CDS...3676.20O.S.V.O.comp. a.s.
15.03.2021 202104čistenie krajníc 80,- eur / ...0.00CESTY KOŠICE s.r.o.
16.03.2021 202105OB/ 201658 16.03.21...4867.20Tibor Bramuška
23.03.2021 202106oprava lavičiek...990.00OREX - stolárstvo
23.03.2021 202107oprava pieskoviska...337.00OREX - stolárstvo
26.03.2021 202108výrub drevín...5996.39Záhradníctvo Sadex, s.r.o.
26.03.2021 202109oprava bleskozvodu a elektroin...4716.07EKO SVIP, s.r.o
26.03.2021 202110oprava vstupu do budovy...4584.50EKO SVIP, s.r.o
09.04.2021 202111likvidácia nebezpečného odpadu...0.00StrechyM s.r.o.
14.04.2021 202112zameranie adresného bodu...50.00GEFOS SLOVAKIA, s.r.o.
14.04.2021 202113vypracovanie projektovej dokum...4550.00Ing. František Ondrej
20.04.2021 202114upratanie stojiska...0.00Technické služby mesta Prešov a.s.
30.04.2021 202115vysprávky ciest a chodníkov ...0.00Ing. Jozef Markocsy, EGM
10.05.2021 202116zhotovenie oplotenia cintorína...2725.06PROFIL INVEST, s.r.o.
21.05.2021 202117zásahový odev + požiarny vak...1747.00FLORIAN, s.r.o
20.05.2021 202118vodorovné značenie...0.00Line,s.r.o.
20.05.2021 202119spracovanie žiadosti o NFP...950.00Euroleader Consulting,s.r.o.

Stránky