DátumČísloPopisCelková hodnotazoradiť zostupneDodávateľ
29.10.2020 202020náhradný filter...0.00SULKA, s.r.o.
10.02.2021 202102vypracovanie znaleckého posudk...0.00Orgovánová Eva, Ing.
15.03.2021 202104čistenie krajníc 80,- eur / ...0.00CESTY KOŠICE s.r.o.
09.04.2021 202111likvidácia nebezpečného odpadu...0.00StrechyM s.r.o.
20.04.2021 202114upratanie stojiska...0.00Technické služby mesta Prešov a.s.
30.04.2021 202115vysprávky ciest a chodníkov ...0.00Ing. Jozef Markocsy, EGM
20.05.2021 202118vodorovné značenie...0.00Line,s.r.o.
20.07.2021202130Periodická prehliadka...0.00Auto-Impex, s.r.o.
23.07.2021 202132návrh riešenia kanalizácie...0.00Ing. Marián Pekarovič
10.09.2021 202135servis traktora...0.00Marián ŠUPA
26.11.2021 202138zimná údržba ciest , zimný dis...0.00Patrik Jurko
03.12.2021 202140tabuľka - súpisné číslo...0.00COFIN, a.s.
03.12.2021 202141mandátny certifikát...0.00Disig, a.s.
15.12.2021 202145revízia komínov...0.00Vladimír ALEXOVIČ
30.03.2022 202204strojové čistenie ciest 85,-...0.00CESTY KOŠICE s.r.o.
10.02.2022 202202likvidácia a vývoz drobného s...0.00Technické služby mesta Prešov a.s.
26.08.2022 202233umývanie okien v DS...0.00LUX Prešov s.r.o
12.09.2022 202234inžinierska činnosť a stavebný...0.00Ing. Juraj Seman
19.09.2022202238Periodická prehliadka IVECO Da...0.00Auto-Impex, s.r.o.
28.10.2022 202242zimná údržba ciest pluhovanie...0.00Patrik Jurko
24.11.2022 202245odstránenie závady...0.00ENERTOP, s.r.o.
21.01.20202020001Tlačivá...42.90CPS
14.04.2021 202112zameranie adresného bodu...50.00GEFOS SLOVAKIA, s.r.o.
16.07.2021 202125vinylová sammolepka...88.20Ardeny, s.r.o.
08.07.2020 202007revízia odberného zariadenia...160.00MM stav, s.r.o.
09.06.2022 202224zabezpečenie atrakcií na oslav...167.00ZABAVKA s.r.o
30.05.2022 202220atrakcie na Folklórny festival...199.00ZABAVKA s.r.o
24.05.2022 202217realizácia verejného obstaráva...200.00AK Prešov, spol. s r.o.
06.11.2020 202022ochranné obleky...220.76FLORIAN, s.r.o
16.07.2020 202008revízia CDS...240.00O.S.V.O.comp. a.s.

Stránky