DátumČísloPopisCelková hodnotaDodávateľzoradiť zostupne
14.04.2021 202112zameranie adresného bodu...50.00GEFOS SLOVAKIA, s.r.o.
11.06.2021202122zabezpečenie ozvučenia - Obec...690.00Hárdy Studio - Jozef Harničar
09.06.2022 202228vystúpenie na oslavách CaM...450.00Hreha Ľubomír - Ujo Ľubo
30.04.2019 201904program TREXIMA...0.00IFOsoft verejná obchodná spoločnosť
28.10.2022 202241vypracovanie architektonickej ...600.00Ing. arch. Eva Kupčihová
11.05.2018 201804OB/ 201596 16.03.18...0.00Ing. František Ondrej
14.04.2021 202113vypracovanie projektovej dokum...4550.00Ing. František Ondrej
31.05.2022 202222vypracovanie projektovej dokum...5000.00Ing. František Ondrej
20.01.2023 202304vypracovanie projektovej dokum...180.00Ing. František Ondrej
13.01.2023 202303vyjedrenie k energetického aud...500.00Ing. František Sulír
25.04.2022 202205rozšírovací kurz na vodičské o...2000.00Ing. Ján Macko AUTOŠKOLA ŠVÁBY
05.06.2019 2019013vysprávky MK...0.00Ing. Jozef Markocsy, EGM
30.04.2021 202115vysprávky ciest a chodníkov ...0.00Ing. Jozef Markocsy, EGM
16.07.2021 202129čistenie ulíc...960.00Ing. Jozef Markocsy, EGM
09.06.2020 202005inžinierska činnnosť a stavebn...950.00Ing. Juraj Seman
11.11.2020 202023stavebný dozor...900.00Ing. Juraj Seman
12.09.2022 202234inžinierska činnosť a stavebný...0.00Ing. Juraj Seman
23.07.2021 202132návrh riešenia kanalizácie...0.00Ing. Marián Pekarovič
03.03.2023 202315aktualizácia PD - Kanalizácia...150.00Ing. Marián Pekarovič
05.06.2019 2019012vypracovanie znaleckého posudk...0.00Ing. Vladimír Vaľa
12.05.2022 202209dodávka kolumbária...6660.00ISPA Prešov, s.r.o.
28.10.2022 202240demontáž a montáž kolumbárium...3223.00ISPA Prešov, s.r.o.
19.01.2021 202101vypracovanie projektovej dokum...5000.00J.M.J.Projekt, s.r.o.
05.05.2022 202208vypracovanie projektovej dokum...3600.00J.M.J.Projekt, s.r.o.
24.05.2022 202211regenerácia umelého trávnika...999.96Ján Bocko
11.06.2021202121zabezpečenie atrakcií pre detí...400.00Joe Laughter s.r.o.
30.05.2022 202221zebezpečenie ozvučenia...550.00Jozef Harničár - Hárdy Studio
09.06.2022 202225zabezpečenie ozvučenia...1190.00Jozef Harničár - Hárdy Studio
04.11.2022 202243ozvučenie akcie Vianočný trh...320.00Jozef Harničár - Hárdy Studio
03.02.2023 202307zabezpečenie ozvučenia...240.00Jozef Harničár - Hárdy Studio

Stránky