DátumČísloPopiszoradiť zostupneCelková hodnotaDodávateľ
09.06.2020 202005inžinierska činnnosť a stavebn...950.00Ing. Juraj Seman
12.09.2022 202234inžinierska činnosť a stavebný...0.00Ing. Juraj Seman
11.05.2018 201802kontrolné meranie vrtov...0.00TERRA - GEO, s.r.o.
28.04.2022 202206koordinátor kybernetickej bezp...396.00PcProfi, s.r.o.
30.04.2019 201902kultúrne vystúpenie dňa 26.1.2...0.00Šarišanci, o.z.
17.03.2023 202322laboratórne skúšky...0.00TESScontrol, s.r.o.
10.02.2022 202202likvidácia a vývoz drobného s...0.00Technické služby mesta Prešov a.s.
09.04.2021 202111likvidácia nebezpečného odpadu...0.00StrechyM s.r.o.
03.12.2021 202141mandátny certifikát...0.00Disig, a.s.
24.11.2022 202244materiál na opravu CDS...429.60O.S.V.O.comp. a.s.
13.12.2021 202143montáž osvetlenia...932.32O.S.V.O.comp. a.s.
13.12.2021 202144montáž osvetlenia...472.16O.S.V.O.comp. a.s.
03.03.2023 202317montážne práce + dodanie mater...1956.19ENERTOP, s.r.o.
22.06.2021 202123nádoby na bio odpad...1926.00ELKOPLAST Slovakia, s.r.o.
29.10.2020 202020náhradný filter...0.00SULKA, s.r.o.
23.07.2021 202132návrh riešenia kanalizácie...0.00Ing. Marián Pekarovič
11.05.2018 201804OB/ 201596 16.03.18...0.00Ing. František Ondrej
11.05.2018 201805OB/ 201597 13.04.18...0.00KOSIT a.s.
27.06.2019 2019014OB/ 201621 27.06.19...0.00O.S.V.O.comp. a.s.
05.08.2019 2019017OB/ 201624 02.08.19...0.00KDS projekt , s.r.o
21.04.2020 202004OB/ 201632 21.04.20...0.00Technické služby mesta Prešov a.s.
16.03.2021 202105OB/ 201658 16.03.21...4867.20Tibor Bramuška
17.03.2023 202320objednávka materiálu...863.80MIRAD s.r.o.
06.08.2019 2019018objednávka vlajky...0.00LIM PO , s.r.o.
06.11.2020 202022ochranné obleky...220.76FLORIAN, s.r.o
26.10.2020 202019ochranné obleky, zásahová obuv...851.00FLORIAN, s.r.o
10.02.2023 202310odevy pre DHZ...1033.08CANIS SAFETY a.s.
24.11.2022 202245odstránenie závady...0.00ENERTOP, s.r.o.
05.06.2019 2019011oprava batérie , polievanie tr...0.00BRODEM - Brodzák Jozef
26.03.2021 202109oprava bleskozvodu a elektroin...4716.07EKO SVIP, s.r.o

Stránky