DátumČísloPopisCelková hodnotazoradiť vzostupneDodávateľ
28.10.2022 202240demontáž a montáž kolumbárium...3223.00ISPA Prešov, s.r.o.
28.07.2023 202368osadenie jednokrídlových vrát...3190.00SAGANSPORT, s.r.o.
21.09.2023 202390inžinierskogeologický prieskum...3102.00GEOfiss, s.r.o.
23.01.2024 2024002vypracovanie PD - rekonštrukci...2950.00JPSKELET s.r.o.
10.05.2021 202116zhotovenie oplotenia cintorína...2725.06PROFIL INVEST, s.r.o.
21.09.2023 202387objednávka kamier...2500.85Chameleo24, s.r.o.
10.09.2020 202012futbalová brána, sieť a doprav...2490.00SAGANSPORT, s.r.o.
17.04.2023 202335folklórne vystúpenie...2400.00New Folk Studio, s.r.o.
18.09.2023 202383spracovanie podkladov pre odde...2388.00KHM s.r.o.
03.03.2023 202316informačný systém pre obce URB...2375.00MADE spol. s.r.o.
21.09.2023 202389hydrogeologický prieskum...2340.00GEOfiss, s.r.o.
10.08.2023202375Zhotovenie výrobkov s tématiko...2303.00Lim PO, s.r.o.
10.09.2020 202013úprava programu na križovatke ...2296.56O.S.V.O.comp. a.s.
14.07.2023 202360oprava detektoru D2 na CDS L1...2251.80O.S.V.O.comp. a.s.
30.08.2021 202134dopravné značenie...2155.92Selep, s.r.o.
25.04.2022 202205rozšírovací kurz na vodičské o...2000.00Ing. Ján Macko AUTOŠKOLA ŠVÁBY
11.05.2023 202348oprava prepadnutej cesty...1996.80EGM stav s.r.o.
23.02.2023 202314inklinometrické a hydrogeolog....1968.00TERRA - GEO, s.r.o.
03.03.2023 202317montážne práce + dodanie mater...1956.19ENERTOP, s.r.o.
03.05.2023 202347postrek proti burine...1950.00eXteriéry.sk
11.05.2023 202349vypracovanie PD a inžinierska ...1950.00Pro - ateliér Trenčín, s.r.o.
30.11.2023 2023106inklinometrické a hydrogeolog....1950.00TERRA - GEO, s.r.o.
22.06.2021 202123nádoby na bio odpad...1926.00ELKOPLAST Slovakia, s.r.o.
03.08.2023 202371poradenská činnosť - stavebné ...1920.00KHM s.r.o.
21.09.2023 202386poradenská činnosť - stavebná...1920.00KHM s.r.o.
29.09.2023 202391vypracovanie projektovej dokum...1920.00STAVOPROJEKT s.r.o
30.06.2023 202357projektová dokumentácia...1900.00STOA arch.plus, s.r.o.
25.05.2023 202351činnosť stavebného dozora 6/20...1860.00KHM s.r.o.
02.05.2023 202339stavebnotechnický dozor...1800.00KHM s.r.o.
02.05.2023 202343vypracovanie zmien...1800.00ATELIÉR URBEKO s.r.o.

Stránky