DátumČísloPopisCelková hodnotazoradiť vzostupneDodávateľ
21.05.2021 202117zásahový odev + požiarny vak...1747.00FLORIAN, s.r.o
11.06.2021202120hudobná produkcia ...1600.00KONYARE, o.z.
17.09.20192019021Policové regály do archívu obc...1577.97Regalsistem, s.r.o., Soblahovská 7040, Trenčín
17.08.2020 202011oprava vozidla...1340.00Motor-Car Prešov, s.r.o
09.06.2022 202229vystúpenie na oslavách CaM...1200.00Allan Mikušek
09.06.2022 202225zabezpečenie ozvučenia...1190.00Jozef Harničár - Hárdy Studio
19.09.2022202239Darčekové poukážky...1010.00Kaufland Slovenská republika v.o.s.
26.03.2020 202003čistenie krajníc...1000.00Technické služby mesta Prešov a.s.
04.12.2020 202024oprava komunikácie...1000.00Tibor Bramuška
09.06.2022 202226vystúpenie na oslavách CaM...1000.00Primáš, s.r.o.
24.05.2022 202211regenerácia umelého trávnika...999.96Ján Bocko
10.09.2020 202014prekládka stožiarov...998.20O.S.V.O.comp. a.s.
10.12.2021 202142fólia, geotextília...998.00ŠEBESTIAN, spol. s r.o.
23.03.2021 202106oprava lavičiek...990.00OREX - stolárstvo
24.05.2022 202214dodanie železobetonovej pivnic...990.00Zunad, s.r.o.
24.01.2022 202201vypracovanie žiadosti na posky...984.00RamontBuilding s.r.o.
19.09.2022 202236revízie elektroinštalácie a bl...972.00MM stav, s.r.o.
27.09.2021 202136zemné práce...970.00Tibor Bramuška
18.10.2021 202137preventívna prehliadka...963.36O.S.V.O.comp. a.s.
16.07.2021 202129čistenie ulíc...960.00Ing. Jozef Markocsy, EGM
09.06.2020 202005inžinierska činnnosť a stavebn...950.00Ing. Juraj Seman
20.05.2021 202119spracovanie žiadosti o NFP...950.00Euroleader Consulting,s.r.o.
13.12.2021 202143montáž osvetlenia...932.32O.S.V.O.comp. a.s.
22.10.2020 202018preventívne technické prehliad...918.00O.S.V.O.comp. a.s.
11.11.2020 202023stavebný dozor...900.00Ing. Juraj Seman
19.09.2022 202235revízia elektroinstalácie a bl...900.00MM stav, s.r.o.
19.09.2022 202237revízia elektroinštalácie a bl...888.00MM stav, s.r.o.
26.10.2020 202019ochranné obleky, zásahová obuv...851.00FLORIAN, s.r.o
24.05.2022 202215skelet železobetonovej pivnice...845.00Zunad, s.r.o.
30.05.2022 202219vyslobodzovacie zariadenie...800.00Záchranná služba

Stránky