DátumČísloPopiszoradiť zostupneCelková hodnotaDodávateľ
17.03.2023 202321oprava detektorov...5502.00O.S.V.O.comp. a.s.
04.12.2020 202024oprava komunikácie...1000.00Tibor Bramuška
23.03.2021 202106oprava lavičiek...990.00OREX - stolárstvo
29.07.2019 2019015oprava miestnej komunikácie...0.00Tibor Bramuška
23.03.2021 202107oprava pieskoviska...337.00OREX - stolárstvo
30.04.2019 201905oprava plynového bojlera...0.00BRODEM - Brodzák Jozef
08.03.2021 202103oprava poruchy CDS...3676.20O.S.V.O.comp. a.s.
22.07.2021 202131oprava ulice Bánovecká...4919.58C.M.R.SLOVAKIA s.r.o.
26.01.2023 202305oprava VO...179.70O.S.V.O.comp. a.s.
17.08.2020 202011oprava vozidla...1340.00Motor-Car Prešov, s.r.o
26.03.2021 202110oprava vstupu do budovy...4584.50EKO SVIP, s.r.o
04.11.2022 202243ozvučenie akcie Vianočný trh...320.00Jozef Harničár - Hárdy Studio
20.07.2021202130Periodická prehliadka...0.00Auto-Impex, s.r.o.
19.09.2022202238Periodická prehliadka IVECO Da...0.00Auto-Impex, s.r.o.
17.09.20192019021Policové regály do archívu obc...1577.97Regalsistem, s.r.o., Soblahovská 7040, Trenčín
11.12.2020 202025prekládka stožiara...592.00O.S.V.O.comp. a.s.
10.09.2020 202014prekládka stožiarov...998.20O.S.V.O.comp. a.s.
18.03.2022 202203preložka rozhlasového vedenia...589.09O.S.V.O.comp. a.s.
18.10.2021 202137preventívna prehliadka...963.36O.S.V.O.comp. a.s.
22.10.2020 202018preventívne technické prehliad...918.00O.S.V.O.comp. a.s.
30.04.2019 201904program TREXIMA...0.00IFOsoft verejná obchodná spoločnosť
24.05.2022 202217realizácia verejného obstaráva...200.00AK Prešov, spol. s r.o.
24.05.2022 202211regenerácia umelého trávnika...999.96Ján Bocko
16.07.2020 202008revízia CDS...240.00O.S.V.O.comp. a.s.
17.03.2023 202324revízia detských ihrísk...210.00MIDENAS - Milan Michlík
17.09.2019 2019020revízia elektroinštalácie...0.00MM stav, s.r.o.
29.06.2018 201807revízia elektroinštalácie...0.00MM stav, s.r.o.
19.09.2022 202235revízia elektroinstalácie a bl...900.00MM stav, s.r.o.
19.09.2022 202237revízia elektroinštalácie a bl...888.00MM stav, s.r.o.
15.12.2021 202145revízia komínov...0.00Vladimír ALEXOVIČ

Stránky