DátumČísloPopisCelková hodnotaDodávateľzoradiť vzostupne
17.03.2023 202325čistenie ulíc...3468.00SADEX Green solutions s.r.o.
17.04.2023 202334detské divadelné predstavenie...1350.00René Trembáč
17.09.20192019021Policové regály do archívu obc...1577.97Regalsistem, s.r.o., Soblahovská 7040, Trenčín
16.02.2023 202311vypracovanie návrhu polopodzem...360.00REDOX - ENEX s.r.o.
24.01.2022 202201vypracovanie žiadosti na posky...984.00RamontBuilding s.r.o.
10.05.2021 202116zhotovenie oplotenia cintorína...2725.06PROFIL INVEST, s.r.o.
25.04.2019 201909zhotovenie oplotenia cintorína...0.00PROFIL INVEST SEVEN s.r.o.
24.05.2022 202218vypracovanie projektovej dokum...9600.00PRODOSING s.r.o.
11.05.2023 202349vypracovanie PD a inžinierska ...1950.00Pro - ateliér Trenčín, s.r.o.
09.06.2022 202226vystúpenie na oslavách CaM...1000.00Primáš, s.r.o.
14.07.2023 202355objednávka hojdačky...200.00PLAYSYSTEM servis s.r.o.
28.04.2022 202206koordinátor kybernetickej bezp...396.00PcProfi, s.r.o.
26.11.2021 202138zimná údržba ciest , zimný dis...0.00Patrik Jurko
28.10.2022 202242zimná údržba ciest pluhovanie...0.00Patrik Jurko
30.11.2023 2023105zimná údržba ciest...0.00Patrik Jurko
16.07.2021 202128celoročná údržba futbalových i...4247.76PARKONA s.r.o
29.04.2022 202207celoročná údržba ihrísk...4449.60PARKONA s.r.o
17.04.2023 202336celoročná údržba futbalových i...5697.60PARKONA s.r.o
10.02.2021 202102vypracovanie znaleckého posudk...0.00Orgovánová Eva, Ing.
23.03.2021 202106oprava lavičiek...990.00OREX - stolárstvo
23.03.2021 202107oprava pieskoviska...337.00OREX - stolárstvo
13.11.2023 2023100prenájom priestorov...1200.00OPP - DEVELOPMENT, S.R.O.
27.06.2019 2019014OB/ 201621 27.06.19...0.00O.S.V.O.comp. a.s.
16.07.2020 202008revízia CDS...240.00O.S.V.O.comp. a.s.
13.08.2020 202009uzemnenie stožiara...722.16O.S.V.O.comp. a.s.
10.09.2020 202013úprava programu na križovatke ...2296.56O.S.V.O.comp. a.s.
10.09.2020 202014prekládka stožiarov...998.20O.S.V.O.comp. a.s.
22.10.2020 202018preventívne technické prehliad...918.00O.S.V.O.comp. a.s.
11.12.2020 202025prekládka stožiara...592.00O.S.V.O.comp. a.s.
08.03.2021 202103oprava poruchy CDS...3676.20O.S.V.O.comp. a.s.

Stránky