DátumČísloPopiszoradiť vzostupneCelková hodnotaDodávateľ
30.04.2019 201906stĺpiky na dopravné značenie...0.00značenie.sk, s.r.o.
11.11.2020 202023stavebný dozor...900.00Ing. Juraj Seman
05.10.2020 202016stavebné úpravy - ul. Vodárens...8395.82C.M.R.SLOVAKIA s.r.o.
20.05.2021 202119spracovanie žiadosti o NFP...950.00Euroleader Consulting,s.r.o.
11.06.2018 201806SL/20110014 01.06.18...0.00Vladimír Zborovjan - PRO SERVIS
24.05.2022 202215skelet železobetonovej pivnice...845.00Zunad, s.r.o.
24.05.2022 202216skelet železobetonovej pivnice...750.00Zunad, s.r.o.
10.09.2021 202135servis traktora...0.00Marián ŠUPA
25.04.2022 202205rozšírovací kurz na vodičské o...2000.00Ing. Ján Macko AUTOŠKOLA ŠVÁBY
03.06.2022 202223rozširenie VO ul. Jarková...4276.22O.S.V.O.comp. a.s.
12.07.2022 202232rozšírenie VO Ľubotice- ul. J...3614.70O.S.V.O.comp. a.s.
16.07.2021 202124rozšírenie VO...11084.18O.S.V.O.comp. a.s.
19.09.2022 202236revízie elektroinštalácie a bl...972.00MM stav, s.r.o.
08.07.2020 202007revízia odberného zariadenia...160.00MM stav, s.r.o.
15.12.2021 202145revízia komínov...0.00Vladimír ALEXOVIČ
19.09.2022 202235revízia elektroinstalácie a bl...900.00MM stav, s.r.o.
19.09.2022 202237revízia elektroinštalácie a bl...888.00MM stav, s.r.o.
17.09.2019 2019020revízia elektroinštalácie...0.00MM stav, s.r.o.
29.06.2018 201807revízia elektroinštalácie...0.00MM stav, s.r.o.
16.07.2020 202008revízia CDS...240.00O.S.V.O.comp. a.s.
24.05.2022 202211regenerácia umelého trávnika...999.96Ján Bocko
24.05.2022 202217realizácia verejného obstaráva...200.00AK Prešov, spol. s r.o.
30.04.2019 201904program TREXIMA...0.00IFOsoft verejná obchodná spoločnosť
22.10.2020 202018preventívne technické prehliad...918.00O.S.V.O.comp. a.s.
18.10.2021 202137preventívna prehliadka...963.36O.S.V.O.comp. a.s.
18.03.2022 202203preložka rozhlasového vedenia...589.09O.S.V.O.comp. a.s.
10.09.2020 202014prekládka stožiarov...998.20O.S.V.O.comp. a.s.
11.12.2020 202025prekládka stožiara...592.00O.S.V.O.comp. a.s.
17.09.20192019021Policové regály do archívu obc...1577.97Regalsistem, s.r.o., Soblahovská 7040, Trenčín
19.09.2022202238Periodická prehliadka IVECO Da...0.00Auto-Impex, s.r.o.

Stránky