Dátumzoradiť zostupneČísloPopisCelková hodnotaDodávateľ
13.12.2021 202143montáž osvetlenia...932.32O.S.V.O.comp. a.s.
13.12.2021 202144montáž osvetlenia...472.16O.S.V.O.comp. a.s.
15.12.2021 202145revízia komínov...0.00Vladimír ALEXOVIČ
24.01.2022 202201vypracovanie žiadosti na posky...984.00RamontBuilding s.r.o.
10.02.2022 202202likvidácia a vývoz drobného s...0.00Technické služby mesta Prešov a.s.
18.03.2022 202203preložka rozhlasového vedenia...589.09O.S.V.O.comp. a.s.
30.03.2022 202204strojové čistenie ciest 85,-...0.00CESTY KOŠICE s.r.o.
25.04.2022 202205rozšírovací kurz na vodičské o...2000.00Ing. Ján Macko AUTOŠKOLA ŠVÁBY
28.04.2022 202206koordinátor kybernetickej bezp...396.00PcProfi, s.r.o.
29.04.2022 202207celoročná údržba ihrísk...4449.60PARKONA s.r.o
05.05.2022 202208vypracovanie projektovej dokum...3600.00J.M.J.Projekt, s.r.o.
12.05.2022 202209dodávka kolumbária...6660.00ISPA Prešov, s.r.o.
24.05.2022 202210dodanie SBR granulátu...600.00Lukáč Jozef, Ing. - Colosport
24.05.2022 202211regenerácia umelého trávnika...999.96Ján Bocko
24.05.2022 202212dodanie lanovej pyramídy...3786.00SAGANSPORT, s.r.o.
24.05.2022 202214dodanie železobetonovej pivnic...990.00Zunad, s.r.o.
24.05.2022 202215skelet železobetonovej pivnice...845.00Zunad, s.r.o.
24.05.2022 202216skelet železobetonovej pivnice...750.00Zunad, s.r.o.
24.05.2022 202217realizácia verejného obstaráva...200.00AK Prešov, spol. s r.o.
24.05.2022 202218vypracovanie projektovej dokum...9600.00PRODOSING s.r.o.
24.05.2022 202213dodanie umelej trávy...270.00Lukáč Jozef, Ing. - Colosport
30.05.2022 202219vyslobodzovacie zariadenie...800.00Záchranná služba
30.05.2022 202220atrakcie na Folklórny festival...199.00ZABAVKA s.r.o
30.05.2022 202221zebezpečenie ozvučenia...550.00Jozef Harničár - Hárdy Studio
31.05.2022 202222vypracovanie projektovej dokum...5000.00Ing. František Ondrej
03.06.2022 202223rozširenie VO ul. Jarková...4276.22O.S.V.O.comp. a.s.
09.06.2022 202224zabezpečenie atrakcií na oslav...167.00ZABAVKA s.r.o
09.06.2022 202225zabezpečenie ozvučenia...1190.00Jozef Harničár - Hárdy Studio
09.06.2022 202226vystúpenie na oslavách CaM...1000.00Primáš, s.r.o.
09.06.2022 202227vystúpenie na oslavách CaM...400.00TANEČNÝ SÚBOR NASHVILLE CHILDREN

Stránky