DátumČísloPopisCelková hodnotazoradiť vzostupneDodávateľ
24.05.2022 202211regenerácia umelého trávnika...999.96Ján Bocko
10.09.2020 202014prekládka stožiarov...998.20O.S.V.O.comp. a.s.
10.12.2021 202142fólia, geotextília...998.00ŠEBESTIAN, spol. s r.o.
23.03.2021 202106oprava lavičiek...990.00OREX - stolárstvo
24.05.2022 202214dodanie železobetonovej pivnic...990.00Zunad, s.r.o.
24.01.2022 202201vypracovanie žiadosti na posky...984.00RamontBuilding s.r.o.
19.09.2022 202236revízie elektroinštalácie a bl...972.00MM stav, s.r.o.
27.09.2021 202136zemné práce...970.00Tibor Bramuška
18.10.2021 202137preventívna prehliadka...963.36O.S.V.O.comp. a.s.
16.07.2021 202129čistenie ulíc...960.00Ing. Jozef Markocsy, EGM
09.06.2020 202005inžinierska činnnosť a stavebn...950.00Ing. Juraj Seman
20.05.2021 202119spracovanie žiadosti o NFP...950.00Euroleader Consulting,s.r.o.
13.12.2021 202143montáž osvetlenia...932.32O.S.V.O.comp. a.s.
22.10.2020 202018preventívne technické prehliad...918.00O.S.V.O.comp. a.s.
11.11.2020 202023stavebný dozor...900.00Ing. Juraj Seman
19.09.2022 202235revízia elektroinstalácie a bl...900.00MM stav, s.r.o.
17.04.2023 202333objednávka humoristu...900.00TEXTEL, s.r.o
22.11.2023 2023103vypracovanie PD - chodník ul. ...900.00STAVOPROJEKT s.r.o
19.09.2022 202237revízia elektroinštalácie a bl...888.00MM stav, s.r.o.
23.01.2024 2024001vypracovanie projektovej dokum...869.00Ing. Marián Pekarovič
17.03.2023 202320objednávka materiálu...863.80MIRAD s.r.o.
26.10.2020 202019ochranné obleky, zásahová obuv...851.00FLORIAN, s.r.o
24.05.2022 202215skelet železobetonovej pivnice...845.00Zunad, s.r.o.
02.05.2023 202342výškopisné a polohopisné meran...828.00KHM s.r.o.
10.08.2023 202374napojenie ulíc Domašská a Mate...810.64EKOPRIM s.r.o.
30.05.2022 202219vyslobodzovacie zariadenie...800.00Záchranná služba
23.01.2024 2024008vystúpenie na akcii Zabíjačkov...800.00TEXTEL, s.r.o
24.05.2022 202216skelet železobetonovej pivnice...750.00Zunad, s.r.o.
18.09.2023 202382dvojkídlova vitrína , stojan...725.00FEREX s.r.o.
13.08.2020 202009uzemnenie stožiara...722.16O.S.V.O.comp. a.s.

Stránky