DátumČísloPopiszoradiť vzostupneCelková hodnotaDodávateľ
08.03.2021 202103oprava poruchy CDS...3676.20O.S.V.O.comp. a.s.
30.04.2019 201905oprava plynového bojlera...0.00BRODEM - Brodzák Jozef
23.03.2021 202107oprava pieskoviska...337.00OREX - stolárstvo
29.07.2019 2019015oprava miestnej komunikácie...0.00Tibor Bramuška
23.03.2021 202106oprava lavičiek...990.00OREX - stolárstvo
04.12.2020 202024oprava komunikácie...1000.00Tibor Bramuška
26.03.2021 202109oprava bleskozvodu a elektroin...4716.07EKO SVIP, s.r.o
05.06.2019 2019011oprava batérie , polievanie tr...0.00BRODEM - Brodzák Jozef
24.11.2022 202245odstránenie závady...0.00ENERTOP, s.r.o.
26.10.2020 202019ochranné obleky, zásahová obuv...851.00FLORIAN, s.r.o
06.11.2020 202022ochranné obleky...220.76FLORIAN, s.r.o
06.08.2019 2019018objednávka vlajky...0.00LIM PO , s.r.o.
16.03.2021 202105OB/ 201658 16.03.21...4867.20Tibor Bramuška
21.04.2020 202004OB/ 201632 21.04.20...0.00Technické služby mesta Prešov a.s.
05.08.2019 2019017OB/ 201624 02.08.19...0.00KDS projekt , s.r.o
27.06.2019 2019014OB/ 201621 27.06.19...0.00O.S.V.O.comp. a.s.
11.05.2018 201805OB/ 201597 13.04.18...0.00KOSIT a.s.
11.05.2018 201804OB/ 201596 16.03.18...0.00Ing. František Ondrej
23.07.2021 202132návrh riešenia kanalizácie...0.00Ing. Marián Pekarovič
29.10.2020 202020náhradný filter...0.00SULKA, s.r.o.
22.06.2021 202123nádoby na bio odpad...1926.00ELKOPLAST Slovakia, s.r.o.
13.12.2021 202143montáž osvetlenia...932.32O.S.V.O.comp. a.s.
13.12.2021 202144montáž osvetlenia...472.16O.S.V.O.comp. a.s.
24.11.2022 202244materiál na opravu CDS...429.60O.S.V.O.comp. a.s.
03.12.2021 202141mandátny certifikát...0.00Disig, a.s.
09.04.2021 202111likvidácia nebezpečného odpadu...0.00StrechyM s.r.o.
10.02.2022 202202likvidácia a vývoz drobného s...0.00Technické služby mesta Prešov a.s.
30.04.2019 201902kultúrne vystúpenie dňa 26.1.2...0.00Šarišanci, o.z.
28.04.2022 202206koordinátor kybernetickej bezp...396.00PcProfi, s.r.o.
11.05.2018 201802kontrolné meranie vrtov...0.00TERRA - GEO, s.r.o.

Stránky