DátumČísloPopiszoradiť vzostupneCelková hodnotaDodávateľ
23.03.2023 202327spracovanie geometrických plán...1572.00KHM s.r.o.
17.03.2023 202323spracovanie dokumentácie...1050.00SM KOM s.r.o.
20.05.2021 202119spracovanie žiadosti o NFP...950.00Euroleader Consulting,s.r.o.
17.03.2023 202319športové vybavenie...697.80SAGANSPORT, s.r.o.
24.05.2022 202215skelet železobetonovej pivnice...845.00Zunad, s.r.o.
24.05.2022 202216skelet železobetonovej pivnice...750.00Zunad, s.r.o.
10.09.2021 202135servis traktora...0.00Marián ŠUPA
25.04.2022 202205rozšírovací kurz na vodičské o...2000.00Ing. Ján Macko AUTOŠKOLA ŠVÁBY
03.06.2022 202223rozširenie VO ul. Jarková...4276.22O.S.V.O.comp. a.s.
12.07.2022 202232rozšírenie VO Ľubotice- ul. J...3614.70O.S.V.O.comp. a.s.
16.07.2021 202124rozšírenie VO...11084.18O.S.V.O.comp. a.s.
31.10.2023 202398revízie elektroinštalácie, zar...1248.00MM stav, s.r.o.
19.09.2022 202236revízie elektroinštalácie a bl...972.00MM stav, s.r.o.
08.07.2020 202007revízia odberného zariadenia...160.00MM stav, s.r.o.
15.12.2021 202145revízia komínov...0.00Vladimír ALEXOVIČ
18.09.2023 202384revízia hracích prvkov...180.00MIDENAS - Milan Michlík
19.09.2022 202235revízia elektroinstalácie a bl...900.00MM stav, s.r.o.
19.09.2022 202237revízia elektroinštalácie a bl...888.00MM stav, s.r.o.
17.09.2019 2019020revízia elektroinštalácie...0.00MM stav, s.r.o.
17.03.2023 202324revízia detských ihrísk...210.00MIDENAS - Milan Michlík
16.07.2020 202008revízia CDS...240.00O.S.V.O.comp. a.s.
24.07.2023 202365reklamné panely...1020.40FRANKO ARMS s.r.o.
24.05.2022 202211regenerácia umelého trávnika...999.96Ján Bocko
24.05.2022 202217realizácia verejného obstaráva...200.00AK Prešov, spol. s r.o.
30.06.2023 202357projektová dokumentácia...1900.00STOA arch.plus, s.r.o.
10.08.2023 202373projekt oplotenia záhrady...680.00Dóro Projekt s.r.o.
23.01.2024 2024003príprava obsluhy ručnej motoro...30.00Stredná odborná škola lesnícka Prešov
22.10.2020 202018preventívne technické prehliad...918.00O.S.V.O.comp. a.s.
31.10.2023 202399preventívna technická kontrola...0.00O.S.V.O.comp. a.s.
18.10.2021 202137preventívna prehliadka...963.36O.S.V.O.comp. a.s.

Stránky