DátumČíslozoradiť zostupnePopisCelková hodnotaDodávateľ
16.02.2023 202311vypracovanie návrhu polopodzem...360.00REDOX - ENEX s.r.o.
16.02.2023 202312dopravné značenie...654.00Selep, s.r.o.
23.02.2023 202313brúsenie nožov...0.00Železiarne Podbrezová a.s.
23.02.2023 202314inklinometrické a hydrogeolog....1968.00TERRA - GEO, s.r.o.
03.03.2023 202315aktualizácia PD - Kanalizácia...150.00Ing. Marián Pekarovič
03.03.2023 202316informačný systém pre obce URB...2375.00MADE spol. s.r.o.
03.03.2023 202317montážne práce + dodanie mater...1956.19ENERTOP, s.r.o.
17.03.2023 202319športové vybavenie...697.80SAGANSPORT, s.r.o.
17.03.2023 202320objednávka materiálu...863.80MIRAD s.r.o.
17.03.2023 202321oprava detektorov...5502.00O.S.V.O.comp. a.s.
17.03.2023 202322laboratórne skúšky...0.00TESScontrol, s.r.o.
17.03.2023 202323spracovanie dokumentácie...1050.00SM KOM s.r.o.
17.03.2023 202324revízia detských ihrísk...210.00MIDENAS - Milan Michlík
17.03.2023 202325čistenie ulíc...3468.00SADEX Green solutions s.r.o.
31.03.2023 202326geodetické práce...540.00KHM s.r.o.
23.03.2023 202327spracovanie geometrických plán...1572.00KHM s.r.o.
31.03.2023 202328komplexná regenerácia umelého ...1496.34Mária Saganová
31.03.2023 202329orezávanie stromov, výsadba...1532.40Záhradníctvo Sadex, s.r.o.
06.04.2023 202330laminátová doska na basketbal...237.00SAGANSPORT, s.r.o.
17.04.2023 202331technicko organizačné zabez....3490.00Jozef Harničár - Hárdy Studio
17.04.2023 202332prenájom zábavných atrakcií...350.00ZABAVKA s.r.o
17.04.2023 202333objednávka humoristu...900.00TEXTEL, s.r.o
17.04.2023 202334detské divadelné predstavenie...1350.00René Trembáč
17.04.2023 202335folklórne vystúpenie...2400.00New Folk Studio, s.r.o.
17.04.2023 202336celoročná údržba futbalových i...5697.60PARKONA s.r.o
17.04.2023 202337zabezpečenie Oldies zábavy...300.00Jozef Harničár - Hárdy Studio
21.04.2023 202338zabezpečenie ozvučenia Deň det...0.00Jozef Harničár - Hárdy Studio
02.05.2023 202339stavebnotechnický dozor...1800.00KHM s.r.o.
02.05.2023 202340štúdia na rozšírenie MŠ...1500.00Ing. Jana Lešová
02.05.2023 202341kosenie cintorína...615.00Kosenie Prešov II., s.r.o.

Stránky