DátumČísloPopisCelková hodnotaDodávateľzoradiť zostupne
30.04.2019 201907strojové čistenie ulíc...0.00Technické služby mesta Prešov a.s.
05.06.2019 201908zabezpečenie veľkokapacitného ...0.00Technické služby mesta Prešov a.s.
03.02.2020 202002vývoz VOK a likvidácia stavebn...0.00Technické služby mesta Prešov a.s.
26.03.2020 202003čistenie krajníc...1000.00Technické služby mesta Prešov a.s.
21.04.2020 202004OB/ 201632 21.04.20...0.00Technické služby mesta Prešov a.s.
20.04.2021 202114upratanie stojiska...0.00Technické služby mesta Prešov a.s.
10.02.2022 202202likvidácia a vývoz drobného s...0.00Technické služby mesta Prešov a.s.
11.05.2018 201802kontrolné meranie vrtov...0.00TERRA - GEO, s.r.o.
29.07.2019 2019015oprava miestnej komunikácie...0.00Tibor Bramuška
13.08.2020 202010vykopové práce - rozšírenie vo...6572.40Tibor Bramuška
04.12.2020 202024oprava komunikácie...1000.00Tibor Bramuška
16.03.2021 202105OB/ 201658 16.03.21...4867.20Tibor Bramuška
27.09.2021 202136zemné práce...970.00Tibor Bramuška
09.06.2022 202230vystúpenie na oslavách sv. CaM...250.00Triščová Mária
15.12.2021 202145revízia komínov...0.00Vladimír ALEXOVIČ
11.06.2018 201806SL/20110014 01.06.18...0.00Vladimír Zborovjan - PRO SERVIS
30.05.2022 202220atrakcie na Folklórny festival...199.00ZABAVKA s.r.o
09.06.2022 202224zabezpečenie atrakcií na oslav...167.00ZABAVKA s.r.o
30.05.2022 202219vyslobodzovacie zariadenie...800.00Záchranná služba
14.12.2020 202026výrub dreviny...450.00Záhradníctvo Sadex, s.r.o.
26.03.2021 202108výrub drevín...5996.39Záhradníctvo Sadex, s.r.o.
30.04.2019 201906stĺpiky na dopravné značenie...0.00značenie.sk, s.r.o.
24.05.2022 202214dodanie železobetonovej pivnic...990.00Zunad, s.r.o.
24.05.2022 202215skelet železobetonovej pivnice...845.00Zunad, s.r.o.
24.05.2022 202216skelet železobetonovej pivnice...750.00Zunad, s.r.o.

Stránky