DátumČísloPopisCelková hodnotaDodávateľzoradiť zostupne
10.05.2021 202116zhotovenie oplotenia cintorína...2725.06PROFIL INVEST, s.r.o.
24.01.2022 202201vypracovanie žiadosti na posky...984.00RamontBuilding s.r.o.
16.02.2023 202311vypracovanie návrhu polopodzem...360.00REDOX - ENEX s.r.o.
17.09.20192019021Policové regály do archívu obc...1577.97Regalsistem, s.r.o., Soblahovská 7040, Trenčín
17.03.2023 202325čistenie ulíc...3468.00SADEX Green solutions s.r.o.
10.09.2020 202012futbalová brána, sieť a doprav...2490.00SAGANSPORT, s.r.o.
24.05.2022 202212dodanie lanovej pyramídy...3786.00SAGANSPORT, s.r.o.
17.03.2023 202319športové vybavenie...697.80SAGANSPORT, s.r.o.
30.04.2019 201902kultúrne vystúpenie dňa 26.1.2...0.00Šarišanci, o.z.
10.12.2021 202142fólia, geotextília...998.00ŠEBESTIAN, spol. s r.o.
30.08.2021 202134dopravné značenie...2155.92Selep, s.r.o.
16.02.2023 202312dopravné značenie...654.00Selep, s.r.o.
17.03.2023 202323spracovanie dokumentácie...1050.00SM KOM s.r.o.
31.01.2023 202308hudobné vystúpenie...250.00Spevácky súbor
05.09.2019 2019019vypracovanie projektovej dokum...0.00STAVOPROJEKT s.r.o
23.09.2020 202015froté uterák + osuška pre jubi...665.00STOMEX, s.r.o.
09.04.2021 202111likvidácia nebezpečného odpadu...0.00StrechyM s.r.o.
11.05.2018 201803animačné služby...0.00Súkromné školské stredisko
29.10.2020 202020náhradný filter...0.00SULKA, s.r.o.
09.06.2022 202227vystúpenie na oslavách CaM...400.00TANEČNÝ SÚBOR NASHVILLE CHILDREN
11.05.2018 201801vývoz VOK na rok 2018...0.00Technické služby mesta Prešov a.s.
30.04.2019 201901vývoz VOK...0.00Technické služby mesta Prešov a.s.
30.04.2019 201907strojové čistenie ulíc...0.00Technické služby mesta Prešov a.s.
05.06.2019 201908zabezpečenie veľkokapacitného ...0.00Technické služby mesta Prešov a.s.
03.02.2020 202002vývoz VOK a likvidácia stavebn...0.00Technické služby mesta Prešov a.s.
26.03.2020 202003čistenie krajníc...1000.00Technické služby mesta Prešov a.s.
21.04.2020 202004OB/ 201632 21.04.20...0.00Technické služby mesta Prešov a.s.
20.04.2021 202114upratanie stojiska...0.00Technické služby mesta Prešov a.s.
10.02.2022 202202likvidácia a vývoz drobného s...0.00Technické služby mesta Prešov a.s.
11.05.2018 201802kontrolné meranie vrtov...0.00TERRA - GEO, s.r.o.

Stránky