DátumČísloPopiszoradiť vzostupneCelková hodnotaDodávateľ
03.12.2021 202141mandátny certifikát...0.00Disig, a.s.
09.04.2021 202111likvidácia nebezpečného odpadu...0.00StrechyM s.r.o.
10.02.2022 202202likvidácia a vývoz drobného s...0.00Technické služby mesta Prešov a.s.
30.04.2019 201902kultúrne vystúpenie dňa 26.1.2...0.00Šarišanci, o.z.
28.04.2022 202206koordinátor kybernetickej bezp...396.00PcProfi, s.r.o.
11.05.2018 201802kontrolné meranie vrtov...0.00TERRA - GEO, s.r.o.
12.09.2022 202234inžinierska činnosť a stavebný...0.00Ing. Juraj Seman
09.06.2020 202005inžinierska činnnosť a stavebn...950.00Ing. Juraj Seman
11.06.2021202120hudobná produkcia ...1600.00KONYARE, o.z.
01.07.2020 202006garančná prehliadka vozidla...340.00AUTO - IMPEX spol. s r.o.
10.09.2020 202012futbalová brána, sieť a doprav...2490.00SAGANSPORT, s.r.o.
23.09.2020 202015froté uterák + osuška pre jubi...665.00STOMEX, s.r.o.
10.12.2021 202142fólia, geotextília...998.00ŠEBESTIAN, spol. s r.o.
30.08.2021 202134dopravné značenie...2155.92Selep, s.r.o.
12.05.2022 202209dodávka kolumbária...6660.00ISPA Prešov, s.r.o.
24.05.2022 202214dodanie železobetonovej pivnic...990.00Zunad, s.r.o.
24.05.2022 202213dodanie umelej trávy...270.00Lukáč Jozef, Ing. - Colosport
24.05.2022 202210dodanie SBR granulátu...600.00Lukáč Jozef, Ing. - Colosport
24.05.2022 202212dodanie lanovej pyramídy...3786.00SAGANSPORT, s.r.o.
28.10.2022 202240demontáž a montáž kolumbárium...3223.00ISPA Prešov, s.r.o.
19.09.2022202239Darčekové poukážky...1010.00Kaufland Slovenská republika v.o.s.
16.07.2021 202129čistenie ulíc...960.00Ing. Jozef Markocsy, EGM
05.06.2019 2019010čistenie priestorov...0.00LUX Prešov s.r.o
26.03.2020 202003čistenie krajníc...1000.00Technické služby mesta Prešov a.s.
15.03.2021 202104čistenie krajníc 80,- eur / ...0.00CESTY KOŠICE s.r.o.
29.04.2022 202207celoročná údržba ihrísk...4449.60PARKONA s.r.o
16.07.2021 202128celoročná údržba futbalových i...4247.76PARKONA s.r.o
30.05.2022 202220atrakcie na Folklórny festival...199.00ZABAVKA s.r.o
11.05.2018 201803animačné služby...0.00Súkromné školské stredisko
16.07.2021 2021271- komorové vrcia...690.00Levice invest, s.r.o.

Stránky