DátumČíslozoradiť zostupnePopisCelková hodnotaDodávateľ
17.04.2023 202333objednávka humoristu...900.00TEXTEL, s.r.o
17.04.2023 202334detské divadelné predstavenie...1350.00René Trembáč
17.04.2023 202335folklórne vystúpenie...2400.00New Folk Studio, s.r.o.
17.04.2023 202336celoročná údržba futbalových i...5697.60PARKONA s.r.o
17.04.2023 202337zabezpečenie Oldies zábavy...300.00Jozef Harničár - Hárdy Studio
21.04.2023 202338zabezpečenie ozvučenia Deň det...0.00Jozef Harničár - Hárdy Studio
02.05.2023 202339stavebnotechnický dozor...1800.00KHM s.r.o.
02.05.2023 202340štúdia na rozšírenie MŠ...1500.00Ing. Jana Lešová
02.05.2023 202341kosenie cintorína...615.00Kosenie Prešov II., s.r.o.
02.05.2023 202342výškopisné a polohopisné meran...828.00KHM s.r.o.
02.05.2023 202343vypracovanie zmien...1800.00ATELIÉR URBEKO s.r.o.
02.05.2023 202344oznámenie o strategickom dokum...360.00ATELIÉR URBEKO s.r.o.
03.05.2023 202345vystúpenie na Deň detí...450.00GAJJA PROMOTION HOUSE s.r.o.
03.05.2023 202346vystúpenie na Deň detí...189.00ZABAVKA s.r.o
03.05.2023 202347postrek proti burine...1950.00eXteriéry.sk
11.05.2023 202348oprava prepadnutej cesty...1996.80EGM stav s.r.o.
11.05.2023 202349vypracovanie PD a inžinierska ...1950.00Pro - ateliér Trenčín, s.r.o.
25.05.2023 202350činnosť stavebného dozoru za 5...1440.00KHM s.r.o.
25.05.2023 202351činnosť stavebného dozora 6/20...1860.00KHM s.r.o.
02.06.2023 202352kosenie cintorína...715.00Kosenie Prešov II., s.r.o.
19.06.2023 202353vypracovanie PD pre ul.Bánovec...498.00KHM s.r.o.
14.07.2023 202354objednávka kytíc...25.00Grass spol. s r.o.
14.07.2023 202355objednávka hojdačky...200.00PLAYSYSTEM servis s.r.o.
30.06.2023 202356výsadba stromu do Aleje detí...377.63Ing. František Feriančik
30.06.2023 202357projektová dokumentácia...1900.00STOA arch.plus, s.r.o.
07.07.2023 202358kosenie cintorína...715.00Kosenie Prešov II., s.r.o.
14.07.2023 202360oprava detektoru D2 na CDS L1...2251.80O.S.V.O.comp. a.s.
14.07.2023 202361oprava výtlkov...1424.48HOFEX spol. s r.o.
14.07.2023 202362oprava výtlkov...1068.36HOFEX spol. s r.o.
21.07.2023 202363oprava stožiara obecného rozhl...388.55O.S.V.O.comp. a.s.

Stránky