DátumČísloPopisCelková hodnotazoradiť zostupneDodávateľ
03.03.2023 202317montážne práce + dodanie mater...1956.19ENERTOP, s.r.o.
23.02.2023 202314inklinometrické a hydrogeolog....1968.00TERRA - GEO, s.r.o.
11.05.2023 202348oprava prepadnutej cesty...1996.80EGM stav s.r.o.
25.04.2022 202205rozšírovací kurz na vodičské o...2000.00Ing. Ján Macko AUTOŠKOLA ŠVÁBY
30.08.2021 202134dopravné značenie...2155.92Selep, s.r.o.
14.07.2023 202360oprava detektoru D2 na CDS L1...2251.80O.S.V.O.comp. a.s.
10.09.2020 202013úprava programu na križovatke ...2296.56O.S.V.O.comp. a.s.
10.08.2023202375Zhotovenie výrobkov s tématiko...2303.00Lim PO, s.r.o.
21.09.2023 202389hydrogeologický prieskum...2340.00GEOfiss, s.r.o.
03.03.2023 202316informačný systém pre obce URB...2375.00MADE spol. s.r.o.
18.09.2023 202383spracovanie podkladov pre odde...2388.00KHM s.r.o.
17.04.2023 202335folklórne vystúpenie...2400.00New Folk Studio, s.r.o.
10.09.2020 202012futbalová brána, sieť a doprav...2490.00SAGANSPORT, s.r.o.
21.09.2023 202387objednávka kamier...2500.85Chameleo24, s.r.o.
10.05.2021 202116zhotovenie oplotenia cintorína...2725.06PROFIL INVEST, s.r.o.
21.09.2023 202390inžinierskogeologický prieskum...3102.00GEOfiss, s.r.o.
28.07.2023 202368osadenie jednokrídlových vrát...3190.00SAGANSPORT, s.r.o.
28.10.2022 202240demontáž a montáž kolumbárium...3223.00ISPA Prešov, s.r.o.
17.03.2023 202325čistenie ulíc...3468.00SADEX Green solutions s.r.o.
17.04.2023 202331technicko organizačné zabez....3490.00Jozef Harničár - Hárdy Studio
05.05.2022 202208vypracovanie projektovej dokum...3600.00J.M.J.Projekt, s.r.o.
12.07.2022 202232rozšírenie VO Ľubotice- ul. J...3614.70O.S.V.O.comp. a.s.
08.03.2021 202103oprava poruchy CDS...3676.20O.S.V.O.comp. a.s.
24.05.2022 202212dodanie lanovej pyramídy...3786.00SAGANSPORT, s.r.o.
16.07.2021 202128celoročná údržba futbalových i...4247.76PARKONA s.r.o
03.06.2022 202223rozširenie VO ul. Jarková...4276.22O.S.V.O.comp. a.s.
29.04.2022 202207celoročná údržba ihrísk...4449.60PARKONA s.r.o
14.04.2021 202113vypracovanie projektovej dokum...4550.00Ing. František Ondrej
26.03.2021 202110oprava vstupu do budovy...4584.50EKO SVIP, s.r.o
26.03.2021 202109oprava bleskozvodu a elektroin...4716.07EKO SVIP, s.r.o

Stránky