DátumČísloPopiszoradiť zostupneCelková hodnotaDodávateľ
07.09.2023 202381vypracovanie dokumentácie...1500.00Dóro Projekt s.r.o.
16.02.2023 202311vypracovanie návrhu polopodzem...360.00REDOX - ENEX s.r.o.
22.11.2023 2023103vypracovanie PD - chodník ul. ...900.00STAVOPROJEKT s.r.o
23.01.2024 2024002vypracovanie PD - rekonštrukci...2950.00JPSKELET s.r.o.
11.05.2023 202349vypracovanie PD a inžinierska ...1950.00Pro - ateliér Trenčín, s.r.o.
19.06.2023 202353vypracovanie PD pre ul.Bánovec...498.00KHM s.r.o.
05.08.2019 2019016vypracovanie projektovej dokum...0.00KDS projekt , s.r.o
05.09.2019 2019019vypracovanie projektovej dokum...0.00STAVOPROJEKT s.r.o
29.09.2023 202391vypracovanie projektovej dokum...1920.00STAVOPROJEKT s.r.o
14.04.2021 202113vypracovanie projektovej dokum...4550.00Ing. František Ondrej
29.10.2020 202021vypracovanie projektovej dokum...4850.00ARCH. ŠTÚDIO AMP
19.01.2021 202101vypracovanie projektovej dokum...5000.00J.M.J.Projekt, s.r.o.
05.05.2022 202208vypracovanie projektovej dokum...3600.00J.M.J.Projekt, s.r.o.
23.01.2024 2024001vypracovanie projektovej dokum...869.00Ing. Marián Pekarovič
24.05.2022 202218vypracovanie projektovej dokum...9600.00PRODOSING s.r.o.
20.01.2023 202304vypracovanie projektovej dokum...180.00Ing. František Ondrej
31.05.2022 202222vypracovanie projektovej dokum...5000.00Ing. František Ondrej
24.01.2022 202201vypracovanie žiadosti na posky...984.00RamontBuilding s.r.o.
02.05.2023 202343vypracovanie zmien...1800.00ATELIÉR URBEKO s.r.o.
10.02.2021 202102vypracovanie znaleckého posudk...0.00Orgovánová Eva, Ing.
21.06.2022 202231výroba nábytku...5798.00Daniel Bašista
26.03.2021 202108výrub drevín...5996.39Záhradníctvo Sadex, s.r.o.
14.12.2020 202026výrub dreviny...450.00Záhradníctvo Sadex, s.r.o.
30.06.2023 202356výsadba stromu do Aleje detí...377.63Ing. František Feriančik
02.05.2023 202342výškopisné a polohopisné meran...828.00KHM s.r.o.
30.05.2022 202219vyslobodzovacie zariadenie...800.00Záchranná služba
30.04.2021 202115vysprávky ciest a chodníkov ...0.00Ing. Jozef Markocsy, EGM
30.11.2023 2023107vystúpenie Mikuláša...132.00ZABAVKA s.r.o
23.01.2024 2024008vystúpenie na akcii Zabíjačkov...800.00TEXTEL, s.r.o
03.05.2023 202345vystúpenie na Deň detí...450.00GAJJA PROMOTION HOUSE s.r.o.

Stránky