DátumČíslozoradiť zostupnePopisCelková hodnotaDodávateľ
30.04.2019 201901vývoz VOK...0.00Technické služby mesta Prešov a.s.
30.04.2019 201902kultúrne vystúpenie dňa 26.1.2...0.00Šarišanci, o.z.
30.04.2019 201903vizitky, menovky na pracovne...0.00COFIN, a.s.
30.04.2019 201904program TREXIMA...0.00IFOsoft verejná obchodná spoločnosť
30.04.2019 201905oprava plynového bojlera...0.00BRODEM - Brodzák Jozef
30.04.2019 201906stĺpiky na dopravné značenie...0.00značenie.sk, s.r.o.
30.04.2019 201907strojové čistenie ulíc...0.00Technické služby mesta Prešov a.s.
05.06.2019 201908zabezpečenie veľkokapacitného ...0.00Technické služby mesta Prešov a.s.
25.04.2019 201909zhotovenie oplotenia cintorína...0.00PROFIL INVEST SEVEN s.r.o.
03.02.2020 202002vývoz VOK a likvidácia stavebn...0.00Technické služby mesta Prešov a.s.
26.03.2020 202003čistenie krajníc...1000.00Technické služby mesta Prešov a.s.
21.04.2020 202004OB/ 201632 21.04.20...0.00Technické služby mesta Prešov a.s.
09.06.2020 202005inžinierska činnnosť a stavebn...950.00Ing. Juraj Seman
01.07.2020 202006garančná prehliadka vozidla...340.00AUTO - IMPEX spol. s r.o.
08.07.2020 202007revízia odberného zariadenia...160.00MM stav, s.r.o.
16.07.2020 202008revízia CDS...240.00O.S.V.O.comp. a.s.
13.08.2020 202009uzemnenie stožiara...722.16O.S.V.O.comp. a.s.
13.08.2020 202010vykopové práce - rozšírenie vo...6572.40Tibor Bramuška
17.08.2020 202011oprava vozidla...1340.00Motor-Car Prešov, s.r.o
10.09.2020 202012futbalová brána, sieť a doprav...2490.00SAGANSPORT, s.r.o.
10.09.2020 202013úprava programu na križovatke ...2296.56O.S.V.O.comp. a.s.
10.09.2020 202014prekládka stožiarov...998.20O.S.V.O.comp. a.s.
23.09.2020 202015froté uterák + osuška pre jubi...665.00STOMEX, s.r.o.
05.10.2020 202016stavebné úpravy - ul. Vodárens...8395.82C.M.R.SLOVAKIA s.r.o.
09.10.2020 202017vodorovné značenie...0.00Line,s.r.o.
22.10.2020 202018preventívne technické prehliad...918.00O.S.V.O.comp. a.s.
26.10.2020 202019ochranné obleky, zásahová obuv...851.00FLORIAN, s.r.o
29.10.2020 202020náhradný filter...0.00SULKA, s.r.o.
29.10.2020 202021vypracovanie projektovej dokum...4850.00ARCH. ŠTÚDIO AMP
06.11.2020 202022ochranné obleky...220.76FLORIAN, s.r.o

Stránky