DátumČísloPopisCelková hodnotazoradiť zostupneDodávateľ
30.04.2019 201901vývoz VOK...0.00Technické služby mesta Prešov a.s.
30.04.2019 201902kultúrne vystúpenie dňa 26.1.2...0.00Šarišanci, o.z.
30.04.2019 201903vizitky, menovky na pracovne...0.00COFIN, a.s.
30.04.2019 201904program TREXIMA...0.00IFOsoft verejná obchodná spoločnosť
30.04.2019 201905oprava plynového bojlera...0.00BRODEM - Brodzák Jozef
30.04.2019 201906stĺpiky na dopravné značenie...0.00značenie.sk, s.r.o.
30.04.2019 201907strojové čistenie ulíc...0.00Technické služby mesta Prešov a.s.
05.06.2019 201908zabezpečenie veľkokapacitného ...0.00Technické služby mesta Prešov a.s.
25.04.2019 201909zhotovenie oplotenia cintorína...0.00PROFIL INVEST SEVEN s.r.o.
05.06.2019 2019010čistenie priestorov...0.00LUX Prešov s.r.o
05.06.2019 2019011oprava batérie , polievanie tr...0.00BRODEM - Brodzák Jozef
05.06.2019 2019012vypracovanie znaleckého posudk...0.00Ing. Vladimír Vaľa
05.06.2019 2019013vysprávky MK...0.00Ing. Jozef Markocsy, EGM
27.06.2019 2019014OB/ 201621 27.06.19...0.00O.S.V.O.comp. a.s.
29.07.2019 2019015oprava miestnej komunikácie...0.00Tibor Bramuška
05.08.2019 2019016vypracovanie projektovej dokum...0.00KDS projekt , s.r.o
05.08.2019 2019017OB/ 201624 02.08.19...0.00KDS projekt , s.r.o
06.08.2019 2019018objednávka vlajky...0.00LIM PO , s.r.o.
05.09.2019 2019019vypracovanie projektovej dokum...0.00STAVOPROJEKT s.r.o
17.09.2019 2019020revízia elektroinštalácie...0.00MM stav, s.r.o.
03.02.2020 202002vývoz VOK a likvidácia stavebn...0.00Technické služby mesta Prešov a.s.
21.04.2020 202004OB/ 201632 21.04.20...0.00Technické služby mesta Prešov a.s.
09.10.2020 202017vodorovné značenie...0.00Line,s.r.o.
29.10.2020 202020náhradný filter...0.00SULKA, s.r.o.
10.02.2021 202102vypracovanie znaleckého posudk...0.00Orgovánová Eva, Ing.
15.03.2021 202104čistenie krajníc 80,- eur / ...0.00CESTY KOŠICE s.r.o.
09.04.2021 202111likvidácia nebezpečného odpadu...0.00StrechyM s.r.o.
20.04.2021 202114upratanie stojiska...0.00Technické služby mesta Prešov a.s.
30.04.2021 202115vysprávky ciest a chodníkov ...0.00Ing. Jozef Markocsy, EGM
20.05.2021 202118vodorovné značenie...0.00Line,s.r.o.

Stránky