DátumČísloPopisCelková hodnotaDodávateľzoradiť zostupne
24.05.2022 202217realizácia verejného obstaráva...200.00AK Prešov, spol. s r.o.
09.06.2022 202229vystúpenie na oslavách CaM...1200.00Allan Mikušek
29.10.2020 202021vypracovanie projektovej dokum...4850.00ARCH. ŠTÚDIO AMP
16.07.2021 202125vinylová sammolepka...88.20Ardeny, s.r.o.
01.07.2020 202006garančná prehliadka vozidla...340.00AUTO - IMPEX spol. s r.o.
20.07.2021202130Periodická prehliadka...0.00Auto-Impex, s.r.o.
19.09.2022202238Periodická prehliadka IVECO Da...0.00Auto-Impex, s.r.o.
30.04.2019 201905oprava plynového bojlera...0.00BRODEM - Brodzák Jozef
05.06.2019 2019011oprava batérie , polievanie tr...0.00BRODEM - Brodzák Jozef
05.10.2020 202016stavebné úpravy - ul. Vodárens...8395.82C.M.R.SLOVAKIA s.r.o.
22.07.2021 202131oprava ulice Bánovecká...4919.58C.M.R.SLOVAKIA s.r.o.
10.02.2023 202310odevy pre DHZ...1033.08CANIS SAFETY a.s.
15.03.2021 202104čistenie krajníc 80,- eur / ...0.00CESTY KOŠICE s.r.o.
30.03.2022 202204strojové čistenie ciest 85,-...0.00CESTY KOŠICE s.r.o.
30.04.2019 201903vizitky, menovky na pracovne...0.00COFIN, a.s.
03.12.2021 202140tabuľka - súpisné číslo...0.00COFIN, a.s.
10.02.2023 202309súpisné čísla + evidenčné čísl...0.00COFIN, a.s.
21.01.20202020001Tlačivá...42.90CPS
21.06.2022 202231výroba nábytku...5798.00Daniel Bašista
03.12.2021 202141mandátny certifikát...0.00Disig, a.s.
26.03.2021 202109oprava bleskozvodu a elektroin...4716.07EKO SVIP, s.r.o
26.03.2021 202110oprava vstupu do budovy...4584.50EKO SVIP, s.r.o
22.06.2021 202123nádoby na bio odpad...1926.00ELKOPLAST Slovakia, s.r.o.
24.11.2022 202245odstránenie závady...0.00ENERTOP, s.r.o.
03.03.2023 202317montážne práce + dodanie mater...1956.19ENERTOP, s.r.o.
13.01.2023 202301vystúpenie na plese...500.00Etudy Média Art
20.05.2021 202119spracovanie žiadosti o NFP...950.00Euroleader Consulting,s.r.o.
26.10.2020 202019ochranné obleky, zásahová obuv...851.00FLORIAN, s.r.o
06.11.2020 202022ochranné obleky...220.76FLORIAN, s.r.o
21.05.2021 202117zásahový odev + požiarny vak...1747.00FLORIAN, s.r.o

Stránky