DátumČíslozoradiť zostupnePopisCelková hodnotaDodávateľ
09.08.2017 201723revízia elektrických zariadení...0.00Eko Sem
09.08.2017 201724rozšírenie VO...0.00O.S.V.O.comp. a.s.
12.08.2017 201725náter stožiarov...0.00O.S.V.O.comp. a.s.
12.08.2017 201726rozšírenie VO...0.00O.S.V.O.comp. a.s.
21.08.2017 201727výkon činnsti stavebného dozor...0.00Ing. Juraj Seman
16.10.2017 201728vodorovné dopravné značenie...0.00Line,s.r.o.
16.10.2017 201729stavebné práce ul. Šalgovická...0.00C.M.R.SLOVAKIA s.r.o.
16.10.2017 201730vypracovanie projektu doprav. ...0.00EKOARCH, spol. s r.o.
17.10.2017 201731výspravky a spevnenie cesty...0.00C.M.R.SLOVAKIA s.r.o.
17.11.2017 201732naprogramovanie svetelnej sign...0.00J.V.S., s.r.o., Prešov
11.05.2018 201801vývoz VOK na rok 2018...0.00Technické služby mesta Prešov a.s.
11.05.2018 201802kontrolné meranie vrtov...0.00TERRA - GEO, s.r.o.
11.05.2018 201803animačné služby...0.00Súkromné školské stredisko
11.05.2018 201804OB/ 201596 16.03.18...0.00Ing. František Ondrej
11.05.2018 201805OB/ 201597 13.04.18...0.00KOSIT a.s.
11.06.2018 201806SL/20110014 01.06.18...0.00Vladimír Zborovjan - PRO SERVIS
29.06.2018 201807revízia elektroinštalácie...0.00MM stav, s.r.o.
30.04.2019 201901vývoz VOK...0.00Technické služby mesta Prešov a.s.
30.04.2019 201902kultúrne vystúpenie dňa 26.1.2...0.00Šarišanci, o.z.
30.04.2019 201903vizitky, menovky na pracovne...0.00COFIN, a.s.
30.04.2019 201904program TREXIMA...0.00IFOsoft verejná obchodná spoločnosť
30.04.2019 201905oprava plynového bojlera...0.00BRODEM - Brodzák Jozef
30.04.2019 201906stĺpiky na dopravné značenie...0.00značenie.sk, s.r.o.
30.04.2019 201907strojové čistenie ulíc...0.00Technické služby mesta Prešov a.s.
05.06.2019 201908zabezpečenie veľkokapacitného ...0.00Technické služby mesta Prešov a.s.
25.04.2019 201909zhotovenie oplotenia cintorína...0.00PROFIL INVEST SEVEN s.r.o.
03.02.2020 202002vývoz VOK a likvidácia stavebn...0.00Technické služby mesta Prešov a.s.
26.03.2020 202003čistenie krajníc...1000.00Technické služby mesta Prešov a.s.
21.04.2020 202004OB/ 201632 21.04.20...0.00Technické služby mesta Prešov a.s.
09.06.2020 202005inžinierska činnnosť a stavebn...950.00Ing. Juraj Seman

Stránky