DátumČísloPopisCelková hodnotaDodávateľzoradiť zostupne
24.05.2022 202217realizácia verejného obstaráva...200.00AK Prešov, spol. s r.o.
09.06.2022 202229vystúpenie na oslavách CaM...1200.00Allan Mikušek
29.10.2020 202021vypracovanie projektovej dokum...4850.00ARCH. ŠTÚDIO AMP
16.07.2021 202125vinylová sammolepka...88.20Ardeny, s.r.o.
02.05.2023 202343vypracovanie zmien...1800.00ATELIÉR URBEKO s.r.o.
02.05.2023 202344oznámenie o strategickom dokum...360.00ATELIÉR URBEKO s.r.o.
01.07.2020 202006garančná prehliadka vozidla...340.00AUTO - IMPEX spol. s r.o.
20.07.2021202130Periodická prehliadka...0.00Auto-Impex, s.r.o.
19.09.2022202238Periodická prehliadka IVECO Da...0.00Auto-Impex, s.r.o.
05.10.2020 202016stavebné úpravy - ul. Vodárens...8395.82C.M.R.SLOVAKIA s.r.o.
22.07.2021 202131oprava ulice Bánovecká...4919.58C.M.R.SLOVAKIA s.r.o.
10.02.2023 202310odevy pre DHZ...1033.08CANIS SAFETY a.s.
15.03.2021 202104čistenie krajníc 80,- eur / ...0.00CESTY KOŠICE s.r.o.
30.03.2022 202204strojové čistenie ciest 85,-...0.00CESTY KOŠICE s.r.o.
21.09.2023 202387objednávka kamier...2500.85Chameleo24, s.r.o.
21.09.2023 202388montáž kamier...606.00Chameleo24, s.r.o.
06.10.2023 202394montážna skriňa...355.20Chameleo24, s.r.o.
28.07.2023202369Verejné premietanie kinematogr...0.00CinemArt SK, s.r.o.
03.12.2021 202140tabuľka - súpisné číslo...0.00COFIN, a.s.
10.02.2023 202309súpisné čísla + evidenčné čísl...0.00COFIN, a.s.
21.01.20202020001Tlačivá...42.90CPS
21.06.2022 202231výroba nábytku...5798.00Daniel Bašista
03.12.2021 202141mandátny certifikát...0.00Disig, a.s.
10.08.2023 202373projekt oplotenia záhrady...680.00Dóro Projekt s.r.o.
07.09.2023 202381vypracovanie dokumentácie...1500.00Dóro Projekt s.r.o.
11.05.2023 202348oprava prepadnutej cesty...1996.80EGM stav s.r.o.
26.03.2021 202109oprava bleskozvodu a elektroin...4716.07EKO SVIP, s.r.o
26.03.2021 202110oprava vstupu do budovy...4584.50EKO SVIP, s.r.o
10.08.2023 202374napojenie ulíc Domašská a Mate...810.64EKOPRIM s.r.o.
22.06.2021 202123nádoby na bio odpad...1926.00ELKOPLAST Slovakia, s.r.o.

Stránky