Dátumzoradiť vzostupneČísloNázovCelková hodnotaZmluvná strana
24.02.20212021/013Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby0.00FOS BUILDING, s.r.o.
23.02.20212021/012Zmluva o refundácii - úhrade nákladov spojených so spotrebou el. energie odoberanej zo siete verejného osvetlenia232.61O.S.V.O. comp, a.s.
22.02.20212021/011Dodatok č. 4 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov0.00NATUR-PACK, a.s.
18.02.20212021/010Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena0.00Mesto prešov
17.02.20212021/009Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre neverejného poskytovateľa na prevádzku poskytovanej sociálnej služby835.00Eurotrend, n.o.
11.02.20212021/008Zmluva o dielo č. 04/202117424.00Tibor Bramuška - BRATEX
05.02.20212021/006Zmluva o poskytovaní služieb 0.00Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov
05.02.20212021/007Zmluva o dielo12103.96Jozef Brodzák BRODEM
01.02.20212021/005Zmluva o poskytovaní služieb 0.00Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov
26.01.20212021/004Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Ľubotice352735.00Júlia Smolková
21.01.20212021/003Zmluva č. C204/2021 o ekologicky nezávadnom zneškodnení infekčného odpadu COVID0.00FECUPRAL, spol. s r.o.
18.01.20212021/002Zmluva o poskytovaní odborného poradenstvo pri verejnom obstarávaní2400.00RENDERTEAM, s.r.o.
13.01.20212021/001Zmluva o dielo36041.96EKO SVIP, s.r.o.
31.12.20202020/068Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby a o finančnej podpore neverejného poskytovateľa sociálnej služby0.00Kvalita života, FMK, n.o.
31.12.20202020/069Dodatok č. 1/2021/FMK0.00Kvalita života, FMK, n.o.
31.12.20202020/070Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Ľubotice na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území obce 349000.00Júlia Smolková
28.12.20202020/067Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní finančného príspevku pre neverejného poskytovateľa na prevádzku poskytovanej sociálnej služb912.50Sociálny dom ANTIC, n.o.
18.12.20202020/065Dodatok č. 1 k Zmluve o službách vo verejnom záujme pri prevádzkovaní pravidelnej mestskej autobusovej dopravy146892.00Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
18.12.20202020/066Dodatok č. 9 k Zmluve č. 176/2017 o poskytovaní sociálnej služby0.00Eurotrend, n.o.
09.12.20202020/063Zmluva o dielo č. 26/202074365.32Ing. Jozef Markocsy - EGM
09.12.20202020/064Zmluva o dielo č. 02/11/20200.00Správa a údržba komunikácií mesta Prešov, s.r.o.
08.12.20202020/062Kúpna zmluva2814.00AGROKOM - PLUS, s.r.o.
07.12.20202020/061Zmluva o poskytovaní odborných služieb 0.00MDrP s.r.o.
01.12.20202020/060Zmluva o dielo č. 005/20208185.88Vatmex s.r.o.
30.11.20202020/058Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Ľubotice2000.00Gréckokatolícka cirkev, farnosť Ľubotice
30.11.20202020/059Zmluva o výpožičke0.00Slovenská republika - Štatistický úrad SR
18.11.20202020/056Dohoda č. 20/37/012/3990.00Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
18.11.20202020/057Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo327758.78EKO SVIP, s.r.o.
13.11.20202020/055Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 1450.00Ing. Štefan Fabian, PhD.
06.11.20202020/053Zmluva o dielo14930.17Ing. Jozef Markocsy - EGM

Stránky