Dátumzoradiť vzostupneČísloNázovCelková hodnotaZmluvná strana
06.09.20192019/052Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo5006.00UKOVMI s.r.o.
06.09.20192019/053Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov č. 201908358141.60Disig, a.s.
06.08.20192019/051Kúpna zmluva19999.00Dobráci, s.r.o.
05.08.20192019/050Dohoda o prevode práv a povinností stavebníka0.00Ing. Ľuboš Kokoška
09.07.20192019/048Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena in rem0.00Dent plus, s.r.o.
09.07.20192019/049Zmluva o spolufinancovaní nákladov na činnosť mimoškolskej záujmovej činnosti žiakov v CVČ na rok 20190.00Gréckokatolícke arcibiskupstvo
01.07.20192019/047Zmluva o nájme nebytových priestorov0.00Tatiana Bokšajová - U suseda
19.06.20192019/046Dodatok č. 6 k zmluve 176/2017 o poskytovaní sociálnej služby0.00Eurotrend, n.o.
10.06.20192019/044Zmluva o dielo75845.68UKOVMI s.r.o.
10.06.20192019/045Dodatok 001 k Zmluve o dodávke plynu0.00Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
24.05.20192019/042Zmluva o spolufinancovaní nákladov na činnosť mimoškolskej záujmovej činnosti žiakov v CVČ na rok 20190.00Mesto Prešov
24.05.20192019/043Zmluva o spolufinancovaní nákladov na činnosť mimoškolskej záujmovej činnosti žiakov v CVČ na rok 20190.00Centrum voľného času sv. Jána Pavla II.
20.05.20192019/041Zmluva o spolufinancovaní nákladov na činnosť mimoškolskej záujmovej činnosti žiakov v CVČ na rok 20190.00Súkromné centrum voľného času Elba
16.05.20192019/040Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Ľubotice2000.00Rímskokatolícka cirkev, farnosť Nižná Šebastová
15.05.20192019/039Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Ľubotice2000.00Gréckokatolícka cirkev, farnosť Ľubotice
13.05.20192019/038Zmluva o spolufinancovaní nákladov na činnosť mimoškolskej záujmovej činnosti žiakov v CVČ na rok 20190.00Gymnázium sv. Moniky
02.05.20192019/036Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Ľubotice1200.00OZ Folklórny súbor Kelemeske furmani
02.05.20192019/037Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena0.00PS REALITY, s.r.o.
17.04.20192019/035Príkazná zmluva0.00Regionálne združenie miest a obcí Prešov - Šariš
16.04.20192019/034Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR3000.00Dobrovoľná požiarna ochrana SR
18.03.20192019/032Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre neverejného poskytovateľa na prevádzku poskytovanej služby132.50Nádej, n.o.-Zariadenie opatrovateľskej služby a Zariadenie pre seniorov
18.03.20192019/033Zmluva o zriadení vecného bremena č. 0260/3150/20190.00Východoslovenská distribučná, a.s.
12.03.20192019/029Zmluva o pripojení0.00PRESNET-profi s.r.o.
12.03.20192019/028Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku63018.17Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
12.03.20192019/030Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena0.00Východoslovenská distribučná, a.s.
12.03.20192019/031Zmluva o refundácii-úhrade nákladov spojených so spotrebou el. energie odoberanej zo siete verejného osvetlenia213.43O.S.V.O. comp, a.s.
11.03.20192019/027Dodatok č.2 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov0.00NATUR-PACK, a.s.
05.03.20192019/026Dohoda o poskytovaní služieb reklamy241.20Centrálny vestník organizácií, s.r.o.
04.03.20192019/025Zmluva o dielo č.1/03/201925949.05Záhradníctvo Sadex, s.r.o
01.03.20192019/024Zmluva na poskytnutie služby480.00FS Kelemeske furmani

Stránky