Dátumzoradiť vzostupneČísloNázovCelková hodnotaZmluvná strana
13.02.20192019/014Rámcová dohoda0.00Mária Kapallová - KAPAP
13.02.20192019/015Rámcová dohoda0.00Mária Kapallová - KAPAP
13.02.20192019/016Rámcová dohoda0.00Mária Kapallová - KAPAP
13.02.20192019/017Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Ľubotice1000.00Slovenský zväz záhradkárov Základná organizácia Ľubotice
13.02.20192019/018Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Ľubotice2300.00Jednota dôchodcov na Slovensku ZO Ľubotice
13.02.20192019/019Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena0.00SH cesta o.z.
13.02.20192019/020Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena0.00SOLAR Real s.r.o.
13.02.20192019/021Zmluva o poskytovaní reklamných služieb240.00Register obchodných spoločností, s.r.o.
13.02.20192019/022Zmluva o dielo č. 19013239.60IFOsoft s.r.o.
11.02.20192019/012Zmluva o poskytovaní opatrovateľskej služby a o platení úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby0.00Diamant J&D, n.o.
11.02.20192019/013Zmluva o poskytovaní odborného poradenstva pri verejnom obstarávaní9600.00Alena Galbavá
05.02.20192019/011Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Ľubotice22000.00TJ Sokol Ľubotice
01.02.20192019/009Zmluva o pripojení0.00PRESNET-profi s.r.o.
01.02.20192019/010Hromadná licenčná zmluva0.00SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
31.01.20192019/008Mandátna zmluva0.00FOR PROJECT s.r.o.
14.01.20192019/005Zamestnávateľská zmluva0.00NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s.
14.01.20192019/006Dohoda o ukončení zmluvy o dielo a poskytovaní servisných služieb0.00Bio-Nexus SK, s.r.o.
14.01.20192019/007Zmluva o poskytovaní odborných služieb na rok 20190.00MDrP s.r.o.
09.01.20192019/004Zmluva o grantovom účte0.00Prima banka Slovensko, a.s.
07.01.20192019/003Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Ľubotice263400.00Júlia Smolková
04.01.20192019/001Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve zo dňa 26.11.20180.00Milada Knapíková
04.01.20192019/002Rámcová zmluva o poskytovaní IKT služieb0.00Korymont, s.r.o.
21.12.20182018/083Návrh poistnej zmluvy č. 46190085022020.44Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
21.12.20182018/084Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 1450.00Ing. Štefan Fabian, PhD.
21.12.20182018/085Dodatok č. 5 k zmluve 176/2017 o poskytovaní sociálnej služby0.00Eurotrend, n.o.
21.12.20182018/086Dohoda o ukončení dohody o vzájomnej spolupráci zo dňa 30.12.2009 0.00Obec Kapušany
21.12.20182018/087Dohoda o ukončení dohody o vzájomnej spolupráci zo dňa 24.02.20140.00Obec Kapušany
21.12.20182019/088Dohoda o ukončení mandátnej zmluvy uzavretej dňa 11.10.20110.00JUDr. Rastislav Straka, advokát
13.12.20182018/081Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov klienta č. 18K7751790.00DOXX - stravné lístky, s.r.o.
13.12.20182018/082Zmluva o poskytovaní služieb propagácie a reklamy240.00Media Informačná Inštitúcia, s.r.o.

Stránky