Názov

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

Celková hodnota

0.00 € s DPH

Dátum zverejnenia

26.05.2020

Dátum uzavretia

25.05.2020

Zmluvná strana

Ing. Jozef Demčák a Dominik Jarkovský
Prostějovská 3, 080 01 Prešov
IČO:

Prílohy

Zmluva Demcak.pdf
< Späť