Názov

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

Celková hodnota

327758.78 € s DPH

Dátum zverejnenia

18.11.2020

Dátum uzavretia

18.11.2020

Zmluvná strana

EKO SVIP, s.r.o.
Ovocinárska 48, Sabinov
IČO: 36449717

Prílohy

Dodatok Ekosvip.pdf
< Späť