Názov

Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve zo dňa 25.1.2010 a jej Dodatku č. 1

Celková hodnota

0.00 € s DPH

Dátum zverejnenia

31.12.2020

Dátum uzavretia

02.12.2020

Zmluvná strana

ISPA, spol. s r.o.
Kopčianska 92, Bratislava
IČO: 31328717

Prílohy

Dodatok ISPA.pdf
< Späť