Názov

Dodatok č.1 k Zmluve o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby

Celková hodnota

0.00 € s DPH

Dátum zverejnenia

13.12.2021

Dátum uzavretia

10.12.2021

Zmluvná strana

FOS BUILDING, s.r.o.
Južná trieda 117, Košice - Juh
IČO: 36864102

Prílohy

Dodatok č. 1 - Fos building.pdf
< Späť