Názov

Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 1666/VSD/2021 zo dňa 3.11.2021

Celková hodnota

0.00 € s DPH

Dátum zverejnenia

10.03.2022

Dátum uzavretia

02.03.2022

Zmluvná strana

Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
IČO: 36599361

Prílohy

Dodatok VSD.pdf
< Späť