Dátumzoradiť vzostupneČísloNázovCelková hodnotaZmluvná strana
08.04.20222022/015Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke stravy0.00SOJKA, s.r.o.
17.03.20222022/014Zmluva o dielo8400.00Stavoprojekt. s r.o.
16.03.20222022/013Zmluva o refundácii - úhrade nákladov spojených so spotrebou el. energie odoberanej zo siete verejného osvetlenia449.64O.S.V.O. comp, a.s.
10.03.20222022/012Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 1666/VSD/2021 zo dňa 3.11.20210.00Východoslovenská distribučná, a.s.
22.02.20222022/011Mandátna zmluva3200.00Ing. Juraj Seman
21.02.20222022/008Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní finančného príspevku pre neverejného poskytovateľa na prevádzku poskytovanej sociálnej služb0.00Domov sv. Dominika
21.02.20222022/009Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na0.00Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
21.02.20222022/010Návrh poistnej zmluvy č. 10099009404748.09Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
18.02.20222022/007Zmluva č. SSC 36/2022/6300/202275089.44Slovenská správa ciest
07.02.20222022/006Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí110.00Mesto Košice
04.02.20222022/005Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku22276.22Pôdohospodárska platobná agentúra
28.01.20222022/004Zmluva o dielo2500.00Mgr. Ľubica Straková
27.01.20222022/003Zmluva o bežnom účte na dotácie0.00VÚB, a.s.
25.01.20222022/001Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku438228.00Júlia Smolková
25.01.20222022/002Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku62349.00AKO BUK, s.r.o.
21.12.20212021/082Dodatok č. 1/2022/ANTIC0.00Sociálny dom ANTIC, n.o.
20.12.20212021/081Dodatok č. 1/2022/Eurotrend0.00Eurotrend, n.o.
16.12.20212021/080Dodatok č. 2 k Zmluve o službách vo verejnom záujme pri prevádzkovaní pravidelnej mestskej autobusovej dopravy0.00Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
14.12.20212021/079Dodatok č. 11 k zmluve č. 176/2017 o poskytovaní sociálnej služby0.00Eurotrend, n.o.
13.12.20212021/077Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. zhotoviteľa: 3031/20210.00ISPO spol. s r.o.
13.12.20212021/078Dodatok č.1 k Zmluve o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby0.00FOS BUILDING, s.r.o.
06.12.20212021/076Dodatok č. 1 k ZoD č. 11R/2021125517.56C.M.R. Slovakia, s.r.o.
03.12.20212021/075Návrh poistnej zmluvy č. 4619008502 - dodatok č. 2216.43Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
25.11.20212021/074Dohoda č. 21/37/012/1770.00Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
24.11.20212021/073Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti3720.00JUDr. Peter Petráško
11.11.20212021/072Zmluva o dielo č. 28/202129265.60Ing. Jozef Markocsy - EGM
10.11.20212021/071Dodatok č, 1 k Zmluve o dielo č. 25/20210.00Ing. Jozef Markocsy - EGM
09.11.20212021/069Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre neverejného poskytovateľa na prevádzku poskytovanej sociálnej služby0.00Domov sv. Dominika
09.11.20212021/070Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb0.00Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
08.11.20212021/068Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 1450.00Ing. Štefan Fabian, PhD.

Stránky