Dátumzoradiť vzostupneČísloNázovCelková hodnotaZmluvná strana
04.11.20212021/067Zmluva o zriadení vecného bremena č. 1666/VSD/20210.00Východoslovenská distribučná, a.s.
28.10.20212021/066Zmluva o zriadení vecného bremena 0653/VSD/20210.00Východoslovenská distribučná, a.s.
27.10.20212021/065Zmluva o dielo č. 02/11/20210.00Správa a údržba komunikácií mesta Prešov, s.r.o.
05.10.20212021/064Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb80.80Orange Slovensko, a.s.
04.10.20212021/063Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena0.00Východoslovenská distribučná, a.s.
01.10.20212021/062Zmluva o poskytovaní odborného poradenstvo pri verejnom obstarávaní0.00Tenderteam, s.r.o.
30.09.20212021/061Ukončenie zmluvy o poskytovaní odborného poradenstva pri verejnom poradenstve0.00RENDERTEAM, s.r.o.
28.09.20212021/060Zmluva o poskytovaní opatrovateľskej služby a o platení úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby0.70WeBelka, n.o.
27.09.20212021/059Zmluva o zriadení vecného bremena0.00Východoslovenská distribučná, a.s.
23.09.20212021/058Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Ľubotice1000.00Slovenský zväz záhradkárov ZO Ľubotice
14.09.20212021/057Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo0.00ISPO spol. s r.o.
06.09.20212021/056Zmluva o dielo č. 25/202147470.20Ing. Jozef Markocsy - EGM
31.08.20212021/055Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena0.00Východoslovenská distribučná, a.s.
27.08.20212021/054Zmluva o dielo26940.00Ateliér Urbeko s.r.o.
24.08.20212021/053Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest a budúcej spolupráci0.00DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
19.08.20212021/052Zmluva o dielo č. 11 R /2021116279.84C.M.R. Slovakia, s.r.o.
12.08.20212021/051Zmluva o zriadení vecného bremena č. 529/101/2021/ÚP0.00Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
10.08.20212021/050Dohoda č. 21/37/010/160.00Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
04.08.20212021/049Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Ľubotice800.00Kelemeske furmani
03.08.20212021/048Zmluva o spolufinancovaní nákladov na činnosť mimoškolskej záujmovej činnosti žiakov v CVČ na rok 2021100.00Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov
14.07.20212021/046Zmluva o spolufinancovaní nákladov na činnosť mimoškolskej záujmovej činnosti žiakov v centrách voľného času100.00Centrum voľného času sv. Jána Pavla II.
14.07.20212021/047Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí100.00Mesto Košice
09.07.20212021/044Zmluva o spolufinacovaní nákladov na činnosť mimoškolskej záujmovej činnosti žiakov v CVČ na rok 2021100.00Súkromné centrum voľného času ELBA
09.07.20212021/045Zmluva o dielo č. 3A-ZOD-00204218119.04O.S.V.O. comp, a.s.
08.07.20212021/038Kúpna zmluva20683.20Pc Profi s.r.o
08.07.20212021/039Kúpna zmluva16146.00Daffer spol. s.r.o.
08.07.20212021/040Kúpna zmluva21482.40Daffer spol. s.r.o.
08.07.20212021/041Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Ľubotice3000.00Rímskokatolícka farnosť Narodenia Panny Márie Ľubotice
08.07.20212021/042Dodatok č.10 k zmluve č 176/2017 o poskytovaní sociálnej služby1851.66Eurotrend, n.o.
08.07.20212021/043Zmluva o financovaní nákladov na činnosť mimoškolskej záujmovej činnosti100.00Gymnázium sv. Moniky

Stránky