Dátumzoradiť vzostupneČísloNázovCelková hodnotaZmluvná strana
01.07.20212021/037Dodatok č. 9 k Rámcovej zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom0.00Technické služby mesta Prešov, a.s.
22.06.20212021/036Mandátna zmluva č. 11/2021-ÚP350.00STANIM, s.r.o.
21.06.20212021/035Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 17.9.20080.00Ivan Sabol DAJ-MI
15.06.20212021/034Zmluva o dielo14584.00XADO Slovakia, s.r.o.
01.06.20212021/033Návrh poistnej zmluvy č. 46190085022052.39Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
31.05.20212021/032Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov0.00INTA, s.r.o.
21.05.20212021/031Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Ľubotice20000.00Tj Sokol Ľubotice
19.05.20212021/030Servisná zmluva č.: SZGHP840.00ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring, s.r.o.
18.05.20212021/029Zmluva o dielo5600.00STOA arch. plus, s.r.o.
17.05.20212021/028Zmluva č. 321 08903000.00Dobrovoľná požiarna ochrana SR
06.05.20212021/027Kúpna zmluva o prevode nehnuteľností2800.00Ľuboš Ferenc a spol.
05.05.20212021/026Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Ľubotice2000.00Jednota dôchodcov na Slovensku ZO Ľubotice
28.04.20212021/025Zmluva o dielo č. 3031/202118360.00ISPO spol. s r.o.
27.04.20212021/024Zmluva o pripojení0.00Presnet profi, s.r.o.
12.04.20212021/022Zmluva o dielo42667.20PROTEAK, s.r.o.
12.04.20212021/023Zmluva o vykonávaní výkupu a zberu papiera na území obce Ľubotice0.00F.M.Recykling, s.r.o.
07.04.20212021/021Zmluva o dielo11469.00Selep, s.r.o.
01.04.20212021/020Zmluva č. KB/2021KB1 o poskytovaní služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti0.00PC Profi, s.r.o.
30.03.20212021/019Licenčná zmluva0.00Danka Tkáčová DM-Servis
19.03.20212021/017Príkazná zmluva36.00Regionálne združenie miest a obcí Prešov - Šariš
19.03.20212021/018Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na0.00Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
16.03.20212021/016Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke0.00Štatistický úrad SR
11.03.20212021/015Zmluva o dielo54106.03EL - stef s.r.o.
10.03.20212021/014Zmluva o dielo7623.49Jozef Brodzák BRODEM
24.02.20212021/013Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby0.00FOS BUILDING, s.r.o.
23.02.20212021/012Zmluva o refundácii - úhrade nákladov spojených so spotrebou el. energie odoberanej zo siete verejného osvetlenia232.61O.S.V.O. comp, a.s.
22.02.20212021/011Dodatok č. 4 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov0.00NATUR-PACK, a.s.
18.02.20212021/010Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena0.00Mesto prešov
17.02.20212021/009Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre neverejného poskytovateľa na prevádzku poskytovanej sociálnej služby835.00Eurotrend, n.o.
11.02.20212021/008Zmluva o dielo č. 04/202117424.00Tibor Bramuška - BRATEX

Stránky