Dátumzoradiť vzostupneČísloNázovCelková hodnotaZmluvná strana
05.02.20212021/006Zmluva o poskytovaní služieb 0.00Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov
05.02.20212021/007Zmluva o dielo12103.96Jozef Brodzák BRODEM
01.02.20212021/005Zmluva o poskytovaní služieb 0.00Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov
26.01.20212021/004Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Ľubotice352735.00Júlia Smolková
21.01.20212021/003Zmluva č. C204/2021 o ekologicky nezávadnom zneškodnení infekčného odpadu COVID0.00FECUPRAL, spol. s r.o.
18.01.20212021/002Zmluva o poskytovaní odborného poradenstvo pri verejnom obstarávaní2400.00RENDERTEAM, s.r.o.
13.01.20212021/001Zmluva o dielo36041.96EKO SVIP, s.r.o.
31.12.20202020/068Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby a o finančnej podpore neverejného poskytovateľa sociálnej služby0.00Kvalita života, FMK, n.o.
31.12.20202020/069Dodatok č. 1/2021/FMK0.00Kvalita života, FMK, n.o.
31.12.20202020/070Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Ľubotice na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území obce 349000.00Júlia Smolková
31.12.20202020/071Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve zo dňa 25.1.2010 a jej Dodatku č. 10.00ISPA, spol. s r.o.
28.12.20202020/067Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní finančného príspevku pre neverejného poskytovateľa na prevádzku poskytovanej sociálnej služb912.50Sociálny dom ANTIC, n.o.
18.12.20202020/065Dodatok č. 1 k Zmluve o službách vo verejnom záujme pri prevádzkovaní pravidelnej mestskej autobusovej dopravy146892.00Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
18.12.20202020/066Dodatok č. 9 k Zmluve č. 176/2017 o poskytovaní sociálnej služby0.00Eurotrend, n.o.
09.12.20202020/063Zmluva o dielo č. 26/202074365.32Ing. Jozef Markocsy - EGM
09.12.20202020/064Zmluva o dielo č. 02/11/20200.00Správa a údržba komunikácií mesta Prešov, s.r.o.
08.12.20202020/062Kúpna zmluva2814.00AGROKOM - PLUS, s.r.o.
07.12.20202020/061Zmluva o poskytovaní odborných služieb 0.00MDrP s.r.o.
01.12.20202020/060Zmluva o dielo č. 005/20208185.88Vatmex s.r.o.
30.11.20202020/058Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Ľubotice2000.00Gréckokatolícka cirkev, farnosť Ľubotice
30.11.20202020/059Zmluva o výpožičke0.00Slovenská republika - Štatistický úrad SR
18.11.20202020/056Dohoda č. 20/37/012/3990.00Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
18.11.20202020/057Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo327758.78EKO SVIP, s.r.o.
13.11.20202020/055Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 1450.00Ing. Štefan Fabian, PhD.
06.11.20202020/053Zmluva o dielo14930.17Ing. Jozef Markocsy - EGM
06.11.20202020/054Nájomná zmluva0.00Bolco, s.r.o.
02.11.20202020/052Zmluva o dielo č. 3A-ZOD-00410208093.72O.S.V.O. comp, a.s.
20.10.20202020/051Dohoda č. 20/37/010/1440.00Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
08.10.20202020/050Dohoda o spolufinancovaní2296.56Concept 2, s.r.o.
22.09.20202020/049Rámcová zmluva č. Z_IKF_ĽUBOTICE_004_2020 o poskytovaní služieb autorského dozoru a implementácie projektu s názvom "Zníženie en0.00IKF Service, s.r.o.

Stránky