DátumČísloNázovCelková hodnotazoradiť zostupneZmluvná strana
07.08.20202020/043Dodatok č. 002 k Zmluve o dodávke plynu0.00Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
21.09.20202020/048Zmluva o poskytovaní opatrovateľskej služby a o platení úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby0.00Kvalita života FMK
22.09.20202020/049Rámcová zmluva č. Z_IKF_ĽUBOTICE_004_2020 o poskytovaní služieb autorského dozoru a implementácie projektu s názvom "Zníženie en0.00IKF Service, s.r.o.
20.10.20202020/051Dohoda č. 20/37/010/1440.00Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
06.11.20202020/054Nájomná zmluva0.00Bolco, s.r.o.
18.11.20202020/056Dohoda č. 20/37/012/3990.00Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
30.11.20202020/059Zmluva o výpožičke0.00Slovenská republika - Štatistický úrad SR
07.12.20202020/061Zmluva o poskytovaní odborných služieb 0.00MDrP s.r.o.
09.12.20202020/064Zmluva o dielo č. 02/11/20200.00Správa a údržba komunikácií mesta Prešov, s.r.o.
18.12.20202020/066Dodatok č. 9 k Zmluve č. 176/2017 o poskytovaní sociálnej služby0.00Eurotrend, n.o.
31.12.20202020/068Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby a o finančnej podpore neverejného poskytovateľa sociálnej služby0.00Kvalita života, FMK, n.o.
31.12.20202020/069Dodatok č. 1/2021/FMK0.00Kvalita života, FMK, n.o.
21.01.20212021/003Zmluva č. C204/2021 o ekologicky nezávadnom zneškodnení infekčného odpadu COVID0.00FECUPRAL, spol. s r.o.
01.02.20212021/005Zmluva o poskytovaní služieb 0.00Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov
05.02.20212021/006Zmluva o poskytovaní služieb 0.00Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov
18.02.20212021/010Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena0.00Mesto prešov
22.02.20212021/011Dodatok č. 4 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov0.00NATUR-PACK, a.s.
24.02.20212021/013Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby0.00FOS BUILDING, s.r.o.
16.03.20212021/016Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke0.00Štatistický úrad SR
19.03.20212021/018Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na0.00Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
30.03.20212021/019Licenčná zmluva0.00Danka Tkáčová DM-Servis
01.04.20212021/020Zmluva č. KB/2021KB1 o poskytovaní služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti0.00PC Profi, s.r.o.
12.04.20212021/023Zmluva o vykonávaní výkupu a zberu papiera na území obce Ľubotice0.00F.M.Recykling, s.r.o.
27.04.20212021/024Zmluva o pripojení0.00Presnet profi, s.r.o.
31.12.20202020/071Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve zo dňa 25.1.2010 a jej Dodatku č. 10.00ISPA, spol. s r.o.
19.05.20212021/030Servisná zmluva č.: SZGHP840.00ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring, s.r.o.
31.05.20212021/032Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov0.00INTA, s.r.o.
21.06.20212021/035Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 17.9.20080.00Ivan Sabol DAJ-MI
01.07.20212021/037Dodatok č. 9 k Rámcovej zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom0.00Technické služby mesta Prešov, a.s.
10.08.20212021/050Dohoda č. 21/37/010/160.00Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov

Stránky